Sastamalan kaupungin kaavoitus - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Nähtävillä olevat kaavat


Kaupunkirakennesuunnitelma 2030 luonnos

Sastamalan kaupungin strategiaan liittyvää vuonna 2014 hyväksyttyä yleispiirteistä maankäyttösuunnitelmaa Kaupunkirakennesuunnitelma 2030 on päivitetty ja tarkistettu.   

Kaupunkirakennesuunnitelmassa esitetään mm. väestötavoite osa-alueittain, taajamien kasvusuunnat, keskukset ja pääväylät. Suunnitelmalla ei ole lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia. Se osoittaa kuitenkin kehittämisen painopisteitä ja suuntia ja ohjaa välillisesti suunnittelua, kaavoitusohjelmien sisältöä ja maanhankintaa.

Kaupunkirakennesuunnitelman 2030 päivitysluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 3.6.-28.6.2019 välisen ajan yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmaluonnoksesta voi jättää nähtävillä oloaikana kaupunginhallitukselle osoitettuja mielipiteitä ja tarkistusehdotuksia joko postitse osoitteella PL 23, 38201 Sastamala tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi 050 330 1441 ja paikkatietoinsinööri Tatu Sundqvist 040 579 0251.

Kaupunginhallitus

Kaupunkirakennesuunnitelma

Kaupunkirakennesuunnitelman selostus

Liite 1. Yleiskaavavarannot

Liite 2. Pientalotonttivarannot

Liite 3. Joukkoliikennekartta

Liite 4. Verkkopohjaisen palvelukartaston esittely ja ohje

Linkki palvelukartastoon


Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaava on tullut vireille nimellä ”Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan muutos”. Nimeä on muutettu, sillä kaavaan on otettu mukaan asemakaavoittamatonta aluetta

Suunnittelualue käsittää terveysaseman ympäristön sekä Mouhijärventien liikennealuetta lähiympäristöineen Kaukalotien ja Uotsolantien välillä. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia ja tehdä suunnitellun kevyen liikenteen väylän edellyttämät muutokset Mouhijärventien liikennealueeseen.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 22.5. – 23.6.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Ympäristölautakunta

A_069 Mouhijärven terveysas ak ja akm kaavakartta luonnos

A_069 Mouhijärven terveysas ak ja akm kaavaselostus luonnos

LIITE 1 A 069 Mouhijärven terveysas ak ja akm OAS

LIITE 2 A 069 Mouhijärven terveysas ak ja akm havainnekuva

LIITE 3 Mt 259 parantaminen meluselvitys Destia 2018


Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunitema

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta asettaa nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelmaluonnoksen, josta on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Suunnitelman tavoitteena on tutkia alueen käyttömahdollisuuksia, kytkeä alueen liikenne olemassa olevaan liikenneverkostoon ja mahdollistaa alueen tiivistyminen luontevaksi osaksi kaupunkirakennetta. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa yleissuunnitelmassa esitetyissä osissa vaiheittain. 

Yleissuunnitelma ei ole kaava vaan yleispiirteinen, asemakaavoituksen pohjaksi laadittava suunnitelma.

Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelman päivitetty hanke-esite ja vuorovaikutussuunnitelma, selostus, suunnitelmaluonnosvaihtoehdot sekä niistä laaditut havainnepiirrokset ovat nähtävillä kaupungintalolla 17.4.-3.5.2019 välisenä aikana maankäytön tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Yleis- ja kehittämissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki suunnitelmasta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Sylvään koulun ruokalassa torstaina 25.4.2019 klo 17.00 alkaen. (Ojansuunkatu 8, 38200 Sastamala) Lisätiedot: kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520

Ympäristölautakunta

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn karttaluonnos Ve 1,

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn karttaluonnos Ve 2,

LIITE 2_Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelma_havainneV1

LIITE 3_Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelma_havainneV2

Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn luonnos selostus,

LIITE 1 Hanke_esittely Sylvään alueen yleis_ja kehittämissuunn


Kiikoisten Tervahaudan asemakaavaehdotus

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.2.2019 Kiikoisten Tervahaudan asemakaavaehdotusken nähtäville. Asemakaavan tavoitteena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet. Kaavassa tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia huomioiden alueen arvot ja luonne maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimaisema-alueena. Asemakaavaehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 7.3. – 12.4.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Kiikoisten kirjastoissa. Ehdotuksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Ida Montell, p. 050 328 0808, ida.montell@sastamala.fi

Kaupunginhallitus

A_056 Tervahaudan asemakaavakartta ehdotus,

A_056 Tervahaudan asemakaava ehd kaavaselostus

A_056 Tervahaudan ak selostuksen liitteet 1_4

A_056 Tervahaudan ak selostuksen liitteet 5_7

 


Uotsolan Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos

Vireillä olevan asemakaava ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja turvata alueella sijainneen Mustianojan kylätontin arvokkaimpien,muinaismuistooksi luokiteltavien osien säilyminen. Töllimäentien ympäristön asemakaavaluonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 30.1. – 22.2.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa vs. kaavoitusarkkitehti Jorma Tuomisto puh. 050 517 0957.

A_070 Töllimäentie ympäristön kaavakartta luonnos

A_070 Töllimäentien ympäristön kaavaselostus

A_070 Töllimäentien ympäristön ak OAS 2019

A_070 Töllimäentien ympäristön havainnekuva


Yrityspuisto Sykkeen asemakaava ja asemakaavanmuutos luonnos

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 2.10.2018 Yrityspuisto Sykkeen asemakaava ja asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtäville. Asemakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa. Kaavan tarkoituksena on nykyaikaisen, tasokkaan ja tulevaisuuden haasteita vastaavan uuden yrityspuiston mahdollistaminen ja olemassa olevan teollisuusalueen kehittäminen. Edellä mainitun asemakaavan luonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä osallisten kuulemista varten 10.10.2018 – 12.11.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 050- 077 6138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi ja kaavasuunnittelija Ida Montell, p. 050 328 0808, ida.montell@sastamala.fi

Ympristölautakunta

A_060 Yrityspuisto Syke kaavakartta VE1 luonnos

A_060 Yrityspuisto Syke kaavakartta VE2 luonnos

A_060 Yrityspuisto Syke kaavaselostus luonnos

A_060 Yrityspuisto Syke selostuksen LIITTEET 1_5 

 Syke_yrityspuisto havainnekuva 1


Kiikoisten Tervahaudan asemakaavaluonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtävillä Kiikoisten Tervahaddan asemakaavaluonnoksen osallisten kuulemista varten 21.3. – 18.4.2018 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Kiikoisten kirjastoissa. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Asemakaavan tavoitteena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet. Kaavassa tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia huomioiden alueen arvot ja luonne maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimaisema-alueena. Lisätietoja antaa vs. kaavasuunnittelija Ida Montell, p. 050 328 0808, ida.montell@sastamala.fiKiikoisten Tervahaudan asemakaavaluonnos

Ympäristölautakunta

A_056 Tervahaudan asemakaava luonnos,

A_056 Tervahaudan ak selostus luonnos,

A_056 LIITE 1 Tervahaudan ak OAS,

A_056 LIITE 3 Tervahaudan akL havainnekuva