Mittauspalvelut

Mittauspalveluiden tehtäviin kuuluu:

  • Kiinteistörajojen mittaus ja pyykitys asemakaava-alueilla
  • Kantakartan ylläpito
  • Kartoitusmittaukset
  • Maastomallimittaukset
  • Maaperäkairaukset
  • Kunnallistekniset mittaukset
  • Kiintopisteverkon ylläpito
  • Sijaintikatselmus
  • Rakennusvalvontamittaukset

Rakennuksen sijainnin merkitseminen suoritetaan, jos se on rakennusluvassa määrätty suoritettavaksi. Edellytyksenä on myönnetty rakennuslupa ja toimitusaika on 2-5 työpäivää tilauksesta. Rakennus merkitään tontille neljällä paalulla asemapiirroksen mittojen mukaisesti ja lisämerkinnöistä voidaan sopia erikseen. Asemakaava-alueilla rakennuspaikalle mitataan myös korkeusmerkki. Lopullisesti rakennuksen korkeusaseman määrää rakennustarkastaja aloituskokouksessa. Korkeusasemaa ei yleensä merkitä mikäli rakennus ei liity viemäriverkostoon. Sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen sijainti tontilla, rakentaja on vastuussa rakennuksen mitoituksesta.

Yhteystiedot

Profiilikuva Harjunen Ilkka.

Ilkka Harjunen

maanmittausinsinööri
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
maastomittauksen työnjohto ja työtilaukset, rakennuksen paikan merkinnät ja sijaintikatselmukset, rajannäytöt, pohjakartat, kiintopistetiedot

Risto Talkio

kartoittaja
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
maastomittaukset

Teemu Allgaier

kartoittaja
Organisaatio
Mittaus ja kartoitus
Vastuualueet
maastomittaukset

Karttaotteet

Karttatuotteitamme ovat Sastamalan opaskartta, kantakartta, johtokartta, rakennusluvan liitekartat sekä erilaiset teemakartat. Kaupungin ylläpidettäviä rekistereitä ovat mm. osoitetietorekisteri, rakennusvalvonnan rekisteri ja kiinteistönomistus. Karttaotteita voi tilata kartoittajalta tai maanmittausinsinööriltä (yhteystiedot löytyvät taulukon alapuolelta).

TuotePainettunaOtteinaSähköisestiFormaatti
Opaskarttaxxx.shp/pdf
Johtokarttaxx.dwg/.dxf
Kantakarttaxx.dwg/.dwf
Rakennusluvan liitekartatxx.dwg/.dwf tai pdf
Kiinteistönomistusxxpdf

Yhteystiedot

Pasi Hyttinen

kartoittaja
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
mittausosasto, maastomittaukset, karttojen ylläpito
Profiilikuva Harjunen Ilkka.

Ilkka Harjunen

maanmittausinsinööri
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
maastomittauksen työnjohto ja työtilaukset, rakennuksen paikan merkinnät ja sijaintikatselmukset, rajannäytöt, pohjakartat, kiintopistetiedot