Sastamalan Vesi liikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta, jätevesien poisjohtamisesta ja esipuhdistamisesta sekä hulevesien johtamisesta. Lisäksi se vastaa vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta sekä kunnossapidosta. Sastamalan Vesi tekee sopimukset kiinteistöjen liittämisestä yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Sastamalan Veden tiedotuslehti

Toimisto

Käyntiosoite: Tampereentie 7 B, 38200 Sastamala
Postiosoite: PL 23, 38201 Sastamala
Sähköposti: sastamalanvesi@sastamala.fi

Asiakaspalvelu tapahtuu toistaiseksi puhelimitse ja sähköpostilla. Puhelinpalvelu ma-pe klo 9.00 – 11.00
Ilmoitathan toimistoon poikkeavat havainnot verkostossa, mm. veden laadun häiriöt, vuodot, painevaihtelut jne.

Vika- ja vaurioilmoitukset työajan jälkeen ja viikonloppuisin tulee tehdä
päivystysnumeroon 050 521 2111

Asiakaspalvelu ja laskutus

puh: 040 138 2053 ja 040 712 8179


Liittymissopimusten laadinta ja yleislaskutus

Puh: 040-712 8172

Yhteystiedot

Marko Naskali

verkostopäällikkö
Organisaatio
Sastamalan Vesi

Petri Jääskeläinen

käyttöpäällikkö
Organisaatio
Sastamalan Vesi

Kimmo Toukoniemi

tekninen johtaja
Organisaatio
Tekninen toimi