Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden huomioimisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Yhteystiedot

Mikkola Pauli

Pauli Mikkola

johtava rakennustarkastaja
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa, lupakäsittely

Tuula Mäkelä

palvelusihteeri rakennusvalvonta
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, yleinen neuvonta, Hakemukset ja lomakkeet

Paula Hurnanen

palvelusihteeri rakennusvalvonta
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, yleinen neuvonta, hakemusten vastaanotto ja lomakkeet, ympäristölautakunnan sihteeri

Satu Uusi-Erkkilä

rakennustarkastaja
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
neuvonta ja ohjaus rakentamisen lupa-asioissa, lupakäsittely, rakennusvalvonta, myös Punkalaitumen rakennuslupa-asiat
Honkamäki Tero

Tero Honkamäki

tarkastusinsinööri
Organisaatio
Rakennusvalvonta
Vastuualueet
rakennusvalvonta, neuvonta, rakennusvalvontakatselmukset, työnjohtajahakemusten käsittely, punkalaitumen rakennusvalvonta

Jari Viitanen

toimitusjohtaja Sastamalan Lämpö Oy, LVI-tarkastaja
Organisaatio
Sastamalan Lämpö Oy

Ajankohtaista

17.5.2023 Kuulutukset

Asemakaavoitus

Ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 9.5.2023 § 57 asettaa nähtäville Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019-luonnoksen.  Suunnittelualue käsittää Karkun asemanseutua Maakunnantien ja rautatien välissä. Kaavan…

Lue lisää
17.3.2022 Asuminen

Varilan Vehmaistenkadun ja Karkun Kaivopolun omakotitontit sekä Marttilan kerrostalotontti varattavaksi

Sastamalan kaupunki asettaa varattaviksi seuraavat uudet kerros- ja pientalotontit ke 16.3.2022 klo 9 alkaen:

Lue lisää
22.5.2023 Kuulutukset

Kuulutus Kärmekallion tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunitelmasta

Sastamalan kaupunginhallitus on käynnistänyt 30.5.2022 (KH §113) Kärmekallion tuulivoimayleiskaavan ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.5.2023 § 55 Kärmekallion osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tuulivoimayleiskaava laaditaan MRL 77 a…

Lue lisää
22.5.2023 Kuulutukset

Kuulutus rakennuskieltopäätöksen voimaantulosta Kärmekallion tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.5.2023 § 56 yleiskaava-alueelle Kärmekallion tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon viiden vuoden ajaksi.

Lue lisää