Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä, jota toteutetaan kaikkien kunnan toimijoiden arkisissa toiminnoissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siis yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki kunnan toimialat, valtuusto, johtoryhmä, yhteistyökumppanit sekä kuntalaiset itse.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jolla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työkyvyn ja toimintakyvyn parantamiseen. Kunnan tehtävänä on pitää huolta siitä, että kuntalaisilla on mahdollisuuksia tehdä omaa hyvinvointia ja terveyttä tukevia valintoja arjessaan.

Kuntien hyvinvointityötä ohjaa valtuustokausittain tehtävä laaja hyvinvointikertomus -ja suunnitelma. Kuntalaisten hyvinvoinnintilaa seurataan myös vuosittain valtuustolle raportoitavassa hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvoinnintilan seuraamisessa hyödynnetään tilastotietoa sekä kokemukseen pohjautuvaa tietoa.