Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja toimivan Sastamalan rakentamiselle. Kaavoituksen suunnitteluryhmä vastaa maapolitiikan hoidossa maankäytön ohjauksen eli yleis- ja asemakaavoituksen suunnittelusta sekä yksityisten kaavoitushankkeiden ohjaamisesta. Myös muu lähiympäristön ja kaupunkikuvan kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä poikkeuslupa-asioiden valmistelu kuuluvat kaavoituksen tehtäviin.

Ajankohtaista

17.3.2022 Asuminen

Varilan Vehmaistenkadun ja Karkun Kaivopolun omakotitontit sekä Marttilan kerrostalotontti varattavaksi

Sastamalan kaupunki asettaa varattaviksi seuraavat uudet kerros- ja pientalotontit ke 16.3.2022 klo 9 alkaen:

Lue lisää
16.3.2022 Maankäyttö

A_084 Iisan pellon asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä

Kaavaluonnos on nähtävillä on nähtävillä osallisten kuulemista varten 16.3.2022 – 19.4.2022 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Tarvittaessa tapaamiseen…

Lue lisää
16.5.2022 Kuulutukset

Ympäristökatselmukset

Ympäristölautakunnan valitsema katselmustoimikunta suorittaa rakennusjärjestyksen 25 §:n mukaisia ympäristökatselmuksia kaupungin keskustan alueella, pääliikenneväylien varsilla sekä muilla yleiselle ympäristökuvalle merkittävillä alueilla ja kohteilla viikolla 23/2022. Katselmukseen…

Lue lisää
20.4.2022 Kuulutukset

Asemakaavoitus, Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutos 2019

Ympäristölautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutosluonnoksen. Suunnittelualue käsittää meijerin, kirjaston ja Ystävyydenpuiston alueet ja rajautuu Sillankorvankatuun sekä Rautaveteen. Tavoitteena on kehittää meijerin…

Lue lisää