Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja toimivan Sastamalan rakentamiselle. Kaavoituksen suunnitteluryhmä vastaa maapolitiikan hoidossa maankäytön ohjauksen eli yleis- ja asemakaavoituksen suunnittelusta sekä yksityisten kaavoitushankkeiden ohjaamisesta. Myös muu lähiympäristön ja kaupunkikuvan kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä poikkeuslupa-asioiden valmistelu kuuluvat kaavoituksen tehtäviin.

Ajankohtaista

17.5.2023 Kuulutukset

Asemakaavoitus

Ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 9.5.2023 § 57 asettaa nähtäville Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019-luonnoksen.  Suunnittelualue käsittää Karkun asemanseutua Maakunnantien ja rautatien välissä. Kaavan…

Lue lisää
17.3.2022 Asuminen

Varilan Vehmaistenkadun ja Karkun Kaivopolun omakotitontit sekä Marttilan kerrostalotontti varattavaksi

Sastamalan kaupunki asettaa varattaviksi seuraavat uudet kerros- ja pientalotontit ke 16.3.2022 klo 9 alkaen:

Lue lisää
7.6.2023 Kuulutukset

Kuulutus A_078 Keikyän koulun asemakaavanmuutoksen osittaisesta voimaantulosta

Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.02.2022 § 49 hyväksynyt Keikyän koulun asemakaavanmuutoksen. Kaavamuutos kuulutetaan voimaan lukuun ottamatta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellään (21.4.2023 807/2023) kumoamaa yleisen tien aluetta…

Lue lisää
22.5.2023 Kuulutukset

Kuulutus Kärmekallion tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunitelmasta

Sastamalan kaupunginhallitus on käynnistänyt 30.5.2022 (KH §113) Kärmekallion tuulivoimayleiskaavan ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.5.2023 § 55 Kärmekallion osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tuulivoimayleiskaava laaditaan MRL 77 a…

Lue lisää