Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja toimivan Sastamalan rakentamiselle. Kaavoituksen suunnitteluryhmä vastaa maapolitiikan hoidossa maankäytön ohjauksen eli yleis- ja asemakaavoituksen suunnittelusta sekä yksityisten kaavoitushankkeiden ohjaamisesta. Myös muu lähiympäristön ja kaupunkikuvan kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä poikkeuslupa-asioiden valmistelu kuuluvat kaavoituksen tehtäviin.

Ajankohtaista

14.6.2023 Maankäyttö

Kärmekallion tuulivoimakaavan yleisötilaisuus

Kiimajärven kylätalolla (Kiimajärventie 3, 38300 Sastamala) järjestetään yleisötilaisuus 20.6.2023 koskien Kärmekallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa eli kaavoituksen aloitusvaihetta. Tilaisuudessa esitellään hanketta, siitä vastaavaa Eurowind…

Lue lisää
17.5.2023 Kuulutukset

Asemakaavoitus

Ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 9.5.2023 § 57 asettaa nähtäville Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019-luonnoksen.  Suunnittelualue käsittää Karkun asemanseutua Maakunnantien ja rautatien välissä. Kaavan…

Lue lisää
17.3.2022 Asuminen

Varilan Vehmaistenkadun ja Karkun Kaivopolun omakotitontit sekä Marttilan kerrostalotontti varattavaksi

Sastamalan kaupunki asettaa varattaviksi seuraavat uudet kerros- ja pientalotontit ke 16.3.2022 klo 9 alkaen:

Lue lisää
4.10.2023 Kuulutukset

Yleis- ja asemakaavoitus

Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää 25.9.2023 § 188 Rautaveden länsirannan osayleiskaavan osan muutos Jassalantien rantakiinteistöillä -kaavamuutoksen sekä merkinnyt tiedoksi sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma…

Lue lisää