Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuutta voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa. Sastamalassa on mahdollista opiskella niin lukioissa kuin ammatillisessa oppilaitoksessakin. Toisen asteen oppilaitoksia on yhteensä viisi.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon. Toisen asteen koulutuksessa on mahdollista hankkia lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Sastamalan kaupunki järjestää lukiokoulutusta Vammalan lukiossa.

Toisen asteen opiskelu on maksutonta oppivelvollisille siihen saakka, kun he täyttävät 20 vuotta tai suorittavat toisen asteen tutkinnon. Maksuttomuus kattaa opiskelun kannalta välttämättömät opiskeluvälineet ja oppimateriaalit. Koulumatkoihin saa Kelan koulumatkatukea, jos koulumatka on yli 7 kilometriä.

Toisen asteen opiskelijoilla on käytettävissään opiskeluhuollon kuraattori ja psykologipalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan palvelut.

lukiorakennus kesällä

Lukiokoulutus

Oppivelvollisuus perusopetuksen jälkeen

Ammatillinen koulutus

Opiskelija istuu kannettavan tietokoneen edessä kynä suussa ja katsoo tietokoneen näyttöä.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja terveys

Karkun evankelisen opiston päärakennus ja ympäristöä

Karkun evankelinen opisto

Lentopalloilija torjuu verkon yli tulevan pallon

Lentopallolinja Sastamala