Tilinpäätös kertoo kunnan edellisen kalenterivuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen laatii kaupunginhallitus, joka antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Sen jälkeen tarkastettu tilinpäätös tulee valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös 2022

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätös 2020