Etu- ja erityisryhmien vaikuttamiskeinot. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta, elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Kulttuuriasiain neuvottelukunta

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Asukastilaisuudet & kyläillat

Kansanvallan päivä

Kunnallinen kansanäänestys

Tee kuntalaisaloite

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Palaute & keskustelu

Tiedottaminen & julkisuus

Vaikuttamistoimielimet

Äänioikeus kuntavaaleissa

Eturyhmien ja erityisryhmien vaikuttamiskeinot

Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta, elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta ovat ns. vaikuttamistoimielimiä.

Ne ovat kunkin ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanava kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielimet ovat kaupungin ja ryhmien yhteistyöelimiä, jotka antavat lausuntoja sekä tekevät aloitteita ja esityksiä, mutta niillä ei ole talous- eikä päätäntävaltaa.  

 

Sastamalan nuorisovaltuusto
13-18 -vuotiaista nuorista koostuva nuorisovaltuusto on saanut aikaan monia konkreettisia parannuksia nuorten asioihin ja toimii myös aktiivisena tapahtumajärjestäjänä. Sillä on edustajat kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa. Lue lisää: Nuorisovaltuusto

Sastamalan vanhusneuvosto
seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Sastamalassa. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu osallistuminen ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan. Lue lisää: Vanhusneuvosto

Sastamalan vammaisneuvosto
edistää vammaisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Vammaisneuvoston muodostavat Sastamalan ja Punkalaitumen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnanhallituksien nimeämät edustajat. Lue lisää: Vammaisneuvosto

Veteraaniasiain neuvottelukunta
kehittää rintamaveteraanien elinolosuhteita ja toimeentuloa, erityisesti sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaudenhoitoa, kuntoutusta sekä asunto-oloja. Neuvottelukunta toimii yhdyssiteenä ja neuvottelukumppanina viranomaisten ja veteraanijärjestöjen välillä. Lue lisää: Veteraaniasiain neuvottelukunta

Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta
on yrittäjäjärjestöjen, kaupungin ja koulutusyhtymä Saskyn yhteistyöelin, joka osallistuu kaupungin elinvoimaohjelman valmisteluun, toteutuksen ohjaamiseen ja seurantaan. Neuvottelukunta myös kommentoi elinkeinoelämää koskevia kaupunkisuunnittelu- ja kehityshankkeita sekä arvioi kaupungin strategisten hankkeiden yritysvaikutuksia.

Kulttuuriasiain neuvottelukunta
Kulttuuriasiain neuvottelukunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kulttuuripalvelut, museopalvelut, vapaan sivistystyön palvelut (Sastamalan Opisto), musiikinopetuspalvelut (Sastamalan musiikkiopisto) sekä kirjasto- ja tietopalvelut, joista se tekee esityksiä ja aloitteita sivistyslautakunnalle. Lue lisää: Kulttuuriasiain neuvottelukunta