Etu- ja erityisryhmien vaikuttamiskeinot. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta, elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Kaupungin koronatilannetiedotteet

Kaupungin koronainfo

Kulttuuriasiain neuvottelukunta

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Asukastilaisuudet & kyläillat

Kansanvallan päivä

Kunnallinen kansanäänestys

Tee kuntalaisaloite

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Palaute & keskustelu

Tiedottaminen & julkisuus

Vaikuttamistoimielimet

Äänioikeus kuntavaaleissa

Eturyhmien ja erityisryhmien vaikuttamiskeinot

Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta, elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta ovat ns. vaikuttamistoimielimiä.

Ne ovat kunkin ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanava kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielimet ovat kaupungin ja ryhmien yhteistyöelimiä, jotka antavat lausuntoja sekä tekevät aloitteita ja esityksiä, mutta niillä ei ole talous- eikä päätäntävaltaa.  

 

Sastamalan nuorisovaltuusto
13-18 -vuotiaista nuorista koostuva nuorisovaltuusto on saanut aikaan monia konkreettisia parannuksia nuorten asioihin ja toimii myös aktiivisena tapahtumajärjestäjänä. Sillä on edustajat kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa. Lue lisää: Nuorisovaltuusto

Sastamalan vanhusneuvosto
seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Sastamalassa. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu osallistuminen ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan. Lue lisää: Vanhusneuvosto

Sastamalan vammaisneuvosto
edistää vammaisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Vammaisneuvoston muodostavat Sastamalan ja Punkalaitumen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnanhallituksien nimeämät edustajat. Lue lisää: Vammaisneuvosto

Veteraaniasiain neuvottelukunta
kehittää rintamaveteraanien elinolosuhteita ja toimeentuloa, erityisesti sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaudenhoitoa, kuntoutusta sekä asunto-oloja. Neuvottelukunta toimii yhdyssiteenä ja neuvottelukumppanina viranomaisten ja veteraanijärjestöjen välillä. Lue lisää: Veteraaniasiain neuvottelukunta

Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta
on yrittäjäjärjestöjen, kaupungin ja koulutusyhtymä Saskyn yhteistyöelin, joka osallistuu kaupungin elinvoimaohjelman valmisteluun, toteutuksen ohjaamiseen ja seurantaan. Neuvottelukunta myös kommentoi elinkeinoelämää koskevia kaupunkisuunnittelu- ja kehityshankkeita sekä arvioi kaupungin strategisten hankkeiden yritysvaikutuksia.

Kulttuuriasiain neuvottelukunta
Kulttuuriasiain neuvottelukunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kulttuuripalvelut, museopalvelut, vapaan sivistystyön palvelut (Sastamalan Opisto), musiikinopetuspalvelut (Sastamalan musiikkiopisto) sekä kirjasto- ja tietopalvelut, joista se tekee esityksiä ja aloitteita sivistyslautakunnalle. Lue lisää: Kulttuuriasiain neuvottelukunta