Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta on yrittäjäjärjestöjen, kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Saskyn yhteistyöelin, joka osallistuu kaupungin elinvoimaohjelman valmisteluun, toteutuksen ohjaamiseen ja seurantaan. Neuvottelukunta myös kommentoi elinkeinoelämää koskevia kaupunkisuunnittelu- ja kehityshankkeita sekä arvioi kaupungin strategisten hankkeiden yritysvaikutuksia.
Viranhaltijoista neuvottelukunnan toiminnassa mukana ovat kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja sekä tarvittaessa muita viranhaltijoita. Neuvottelukunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan edustajat 2021-2023:

Yrittäjäyhdistysten edustajat: Lauri Jokinen ja Terhi Sundelin
Suurten ja keskisuurten yritysten edustajat: Jani Hämäläinen ja Panu Niemi
MTK-yhdistysten edustaja: Juha Junnila
Matkailuyritysten edustaja: Heli-Maaria Utriainen

Kaupunginhallituksen edustajat neuvottelukunnassa Wilhelm von Nandelstadh ja Pertti Hakanen