Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta on yrittäjäjärjestöjen, kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Saskyn yhteistyöelin, joka osallistuu kaupungin elinvoimaohjelman valmisteluun, toteutuksen ohjaamiseen ja seurantaan. Neuvottelukunta myös kommentoi elinkeinoelämää koskevia kaupunkisuunnittelu- ja kehityshankkeita sekä arvioi kaupungin strategisten hankkeiden yritysvaikutuksia.
Viranhaltijoista neuvottelukunnan toiminnassa mukana ovat kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja sekä tarvittaessa muita viranhaltijoita. Neuvottelukunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan edustajat 2023-2025:

Yrittäjäyhdistysten edustajat: Leena Mattila ja Lauri Jokinen sekä Mika Valtonen (asiantuntijajäsen, Pirkanmaan Yrittäjät)
Suurten ja keskisuurten yritysten edustajat: Jani Hämäläinen ja Panu Niemi
MTK-yhdistysten edustaja: Juha Junnila
Matkailuyritysten edustaja: Helimaaria Utriainen
Saskyn edustaja: Antti Lahti, varalla Jarkko Vuori

Kaupunginhallituksen edustajat neuvottelukunnassa Wilhelm von Nandelstadh ja Pertti Hakanen

Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan muistiot:

Muistio 24.1.2023
Muistio 2.11.2023
Muistio 22.2.2024