Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin ikääntyneen väestön yhteistoimintaelin. Vanhusneuvosto seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Sastamalassa. Neuvosto edistää ikääntyneiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvostossa ovat mukana kaikkien Sastamalassa toimivien eläkeläisjärjestöjen edustajat sekä kaupungin asiantuntijaedustajia eri aloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Jenni Sorsa. Kaupunginhallitus on asettanut vanhusneuvoston 31.5.2023 päättyväksi toimikaudeksi kokouksessaan 23.8.2021.

Sastamalan vanhusneuvoston kokoonpano 2021-2023

Vanhusneuvoston muistiot 2022

18.2.2022
1.4.2022
20.5.2022
9.9.2022
14.10.2022
9.12.2022

Vanhusneuvoston muistiot 2023

20.1.2023