Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin ikääntyneen väestön yhteistoimintaelin. Vanhusneuvosto seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Sastamalassa. Neuvosto edistää ikääntyneiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvostossa ovat mukana kaikkien Sastamalassa toimivien eläkeläisjärjestöjen edustajat sekä kaupunginhallituksen edustaja ja kaupungin asiantuntijaedustajia eri aloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Mervi Saari. Kaupunginhallitus on asettanut vanhusneuvoston 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi kokouksessaan 12.6.2023.

Vuodesta 2024 vanhusneuvoston muistiot löytyvät Dynasty-asianhallintajärjestelmästä.

Vanhusneuvoston muistiot 2023

20.1.2023
31.3.2023
5.5.2023
1.9.2023
20.10.2023

Vanhusneuvoston muistiot 2022

18.2.2022
1.4.2022
20.5.2022
9.9.2022
14.10.2022
9.12.2022