Eturyhmien ja erityisryhmien vaikuttamismahdollisuudet

Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta, elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta ovat ns. vaikuttamistoimielimiä. Ne ovat kunkin ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanava kunnan päätöksentekoon. Vaikuttamistoimielimet ovat kaupungin ja ryhmien yhteistyöelimiä, jotka antavat lausuntoja sekä tekevät aloitteita ja esityksiä, mutta niillä ei ole talous- eikä päätäntävaltaa. 

Sastamalan nuorisovaltuusto
13-18 -vuotiaista nuorista koostuva nuorisovaltuusto on saanut aikaan monia konkreettisia parannuksia nuorten asioihin ja toimii myös aktiivisena tapahtumajärjestäjänä. Sillä on edustajat kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa.

Sastamalan vanhusneuvosto
seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Sastamalassa. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu osallistuminen ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan.

Sastamalan vammaisneuvosto
edistää vammaisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Vammaisneuvoston muodostavat Sastamalan ja Punkalaitumen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnanhallituksien nimeämät edustajat.

Veteraaniasiain neuvottelukunta
kehittää rintamaveteraanien elinolosuhteita ja toimeentuloa, erityisesti sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaudenhoitoa, kuntoutusta sekä asunto-oloja. Neuvottelukunta toimii yhdyssiteenä ja neuvottelukumppanina viranomaisten ja veteraanijärjestöjen välillä.

Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta
on yrittäjäjärjestöjen, kaupungin ja koulutusyhtymä Saskyn yhteistyöelin, joka osallistuu kaupungin elinvoimaohjelman valmisteluun, toteutuksen ohjaamiseen ja seurantaan. Neuvottelukunta myös kommentoi elinkeinoelämää koskevia kaupunkisuunnittelu- ja kehityshankkeita sekä arvioi kaupungin strategisten hankkeiden yritysvaikutuksia.

Kulttuuriasiain neuvottelukunta
Kulttuuriasiain neuvottelukunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kulttuuripalvelut, museopalvelut, vapaan sivistystyön palvelut (Sastamalan Opisto), musiikinopetuspalvelut (Sastamalan musiikkiopisto) sekä kirjasto- ja tietopalvelut, joista se tekee esityksiä ja aloitteita sivistyslautakunnalle.