Sastamalan vammaisneuvosto edistää vammaisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Vammaisneuvosto on erityisryhmän vaikutuskanava kaupungin päätöksentekoon. Sastamalan vammaisneuvosto on Sastamalan kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä yksityisten vammaisten ja heidän omaistensa yhteistyöelin. Vammaisneuvoston on asettanut kaupunginhallitus seuraamaan yhteiskunnallista suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä vammaisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksien ja tasa-arvon edistämiseksi.
Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä antaa lausuntoja kysymyksistä, jotka liittyvät vammaisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja tasa-arvoon.

Vuoden 2024 alusta alkaen vammaisneuvoston pöytäkirjat löytyvät Dynasty-asianhallintajärjestelmästä.

Vammaisneuvoston toimintasääntö 2023-25

Vammaisneuvoston jäsenet 2023-25

Vammaisneuvoston muistiot 2023