Kaupungin johtoryhmä on foorumi, jonka keskeisenä tarkoituksena on kaupungin kehittämisen, asioiden valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen. Sen toiminta ohjautuu kaupungin strategian ja siihen pohjautuvien suunnitelmien ja ohjelmien kautta.

Johtoryhmä toimii kaupunginjohtajan ja muiden johtajien tukena operatiivisessa johtamisessa. Se käsittelee kaupunginhallitukselle esiteltävät keskeiset asiat, kaikkia toimialoja ja kaupunkikonsernia koskevat yhteiset linjaukset ja muut asiat, jotka vaativat yksittäistä toimialaa laajempaa arviointia. Asioita tarkastellaan yhtä aikaa useammasta näkökulmasta kaupunkikonserni kokonaisuutena huomioiden. Informaatiota jakamalla ja vaihtamalla pyritään estämään tiedon siiloutuminen.

Johtoryhmän nimeää hallintosäännön 16 §:n perusteella kaupunginjohtaja. Se kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein. Johtoryhmän käsittelemistä asioista ja päätöksistä tiedotetaan sisäisesti kaupungin henkilöstölle.

Johtoryhmän kokoonpano

Tanja Aarnikuru

elinkeinojohtaja
Organisaatio
Elinkeinopalvelut
Vastuualueet
yritysyhteistyö, sidosryhmäyhteistyö, yritysverkostot, elinkeinotoiminnan kehityshankkeet

Anne Kosonen

talousjohtaja
Organisaatio
Konsernihallinto
Vastuualueet
talous, talousarvio, taloussuunnittelu, tilinpäätös, tilinpäätösraportointi, osavuosiraportointi, laskentatoimi

Katja Arve-Salonen

konsernilakimies
Organisaatio
Konsernihallinto
Vastuualueet
kaupunginlakimies, vaaliasiat, lakimies, ei kuntalaisia varten, veroasiat, veroasiamies, vaalit, juridiikkapalvelut, konsernilakimies

Riitta Hietala

henkilöstöjohtaja
Organisaatio
Henkilöstöpalvelut
Vastuualueet
henkilöstöjaoston esittelijä, henkilöstö- ja palkka-asiat, neuvottelu- ja yhteistoiminta-asiat, kt-yhteyshenkilö, henkilöstöraportointi, työsuojeluasiat, työterveyshuollon yhteyshenkilö

Pekka Kares

kasvatusjohtaja
Organisaatio
Sivistyspalvelukeskus
Vastuualueet
varhaiskasvatus, elämänlaatu, perusopetus, lukiokoulutus

Jarkko Malmberg

kaupunginjohtaja
Organisaatio
Konsernihallinto
Lisätiedot
Tapaamispyynnöt ym. kalenteriasioissa yhteydenotot johdon sihteeri Mira Santalaan, mira.santala@sastamala.fi tai puh. 040 138 2001

Ilmari Mattila

Maankäyttöjohtaja
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
kaavoitushankkeet, suunnittelutarveratkaisut, poikkeamisluvat, tuulivoima ja aurinkovoimahankkeet

Raine Nuolikoski

toimitusjohtaja
Organisaatio
Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy (Servi)

Maarit Rapp

viestintä- ja markkinointipäällikkö
Organisaatio
Konsernihallinto

Tapio Rautava

hallintojohtaja
Organisaatio
Konsernihallinto
Vastuualueet
kaupunginhallituksen asiat, kaupunginvaltuuston asiat, konsernihallinnon asiat, strategiat, valmiussuunnittelu, konserniohjaus
Lisätiedot
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Tampereentie 5

Kimmo Toukoniemi

tekninen johtaja
Organisaatio
Tekninen toimi

Yhteystiedot

Mira Santala

johdon sihteeri
Organisaatio
Konsernihallinto