Ilmakuva Vammalan keskustan suuntaan Vammaskosken sillalta päin.
Kaupunkirakennesuunnitelma on koko Sastamalan kattava yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja strategian maankäyttöosa. Kaupunkirakennesuunnitelma on kartalla esitetty Sastamalan tulevaisuuden tahtotila eli missä haluamme olla vuonna 2030. Suunnitelmaan liittyy kartan lisäksi selostus liitteineen ja liitekarttoineen. Tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman sitova yhteinen näkemys.