Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja käyttötarkoitus

Tiedonhallintalaki (906/2019) määrää tiedonhallintayksikön ylläpitämään tietovarannoistaan julkisuuskuvausta, jonka avulla asiakkaat ja asianosaiset voivat yksilöidä tietopyyntönsä, kuten laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 13 §) edellyttää.

Sastamalan kaupunki muodostaa laissa mainitun tiedonhallintayksikön. Kaupungilla on laissa tarkoitettuja tietoja asiakasrekisterissä sekä eri toimialojen palveluita tuotettaessa muodostuneissa henkilörekistereissä.

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojaselosteet löydät täältä.

Rekisteritietojen tarkistaminen