Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat osaltaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvia asioita ja huolehtivat päätösten täytäntöönpanosta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta sekä myös päättää toimialansa asioista hallintosäännön määräysten mukaisesti. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnat kunnallisvaalikauden ajaksi neljän vuoden välein. 

Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat niin sanottuja vaikuttamistoimielimiä, joiden kautta erityisryhmät saavat äänensä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Muita vaikuttamistoimielimiä Sastamalassa ovat elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta.