Takaisin ajankohtaisiin
22.4.2024 | Kuulutukset
Elements Suomi Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman Ajoksenkankaan tuulivoimahankkeesta (Sastamala). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Elements Suomi Oy suunnittelee Sastamalan kaupungin alueelle tuulivoimahanketta. Hankealue sijaitsee noin 5 km Sastamalan keskustasta lounaaseen. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 yksikköteholtaan 8 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 260 metriä.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 12 uutta tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE2: Hankealueella rakennetaan enintään 8 uutta tuulivoimalaa

Hankkeen sähkönsiirrolle tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

SVE1: Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla hankealueen länsireunasta Carunan SastamalaÄetsän verkkoon

SVE2: Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla hankealueen pohjoisreunasta Carunan SastamalaÄetsän verkkoon

SVE3: Sähkönsiirto toteutetaan ilmajohdolla Fingridin Harjavalta-Melon verkkoon

Arviointiohjelman nähtävillä olo

Tämä kuulutus julkaistaan 17.4.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.elykeskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa. Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 17.4.-16.5.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/ajoksenkankaan-tuulivoimahanke-YVA. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla. Arviointiohjelmasta on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

• Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere

• Sastamalan kaupungintalo, Tampereentie 5, 38200 Sastamala

• Sastamalan pääkirjasto, Sillankorvankatu, 38210 Sastamala

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 16.5.2024 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@elykeskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteen PIRELY/14140/2023). Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivuilla (verkko-osoite edellä).

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja kaavoituksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus
24.4.2024 klo 18 Vammalan ammattikoululla (Ratakatu 36, 38210 Sastamala).

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Elements Suomi Oy, Sonja Vuorsalo, sonja.vuorsalo@elements.green,
p. 041 314 1486

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Pia Kautonen, pia.kautonen@ramboll.fi,
p. 040 587 8396

Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirsi Nieminen, kirsi.nieminen@ely-keskus.fi,
p. 0295 022 119