Takaisin ajankohtaisiin
17.5.2023 | Kuulutukset

Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019-luonnos

Ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 9.5.2023 § 57 asettaa nähtäville Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019-luonnoksen.  Suunnittelualue käsittää Karkun asemanseutua Maakunnantien ja rautatien välissä. Kaavan tavoitteena on mm. ajanmukaistaa asemakaavaa ja parantaa liityntäpysäköinnin edellytyksiä.  

Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019-luonnos on nähtävillä osallisten kuulemista varten 17.5.2023 – 19.6.2023 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa, Tampereentie 5 ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Keikyän risteysalueen yritysalueen asemakaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.5.2023 § 58 Keikyän risteysalueen yritysalueen asemakaavan vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Tampereentie 5, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Jenny Sariluoto 040 632 5081.

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan Keikyässä valtatien varrella ja sijoittuu Äetsäntien molemmin puolin. Tarkoituksena on laatia asemakaava, jolla mahdollistetaan uuden yritystoiminnan sijoittuminen alueelle.