Takaisin ajankohtaisiin
4.4.2024 | Maankäyttö

Kysely Kärmekallion lähialueen asukkaille

Eurowind Energy Oy suunnittelee Kärmekallion tuulivoimahanketta Sastamalan kaupungin alueelle. Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Osana vaikutusten arviointia toteutetaan kysely Kärmekallion lähialueen asukkaille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen vaikutusten arvioinnissa ja jatkosuunnittelussa.

Sähköiseen kyselyyn voi vastata 21.4.2024 asti alla olevan linkin tai QR-koodin kautta.

Kyselyyn voi vastata vain sähköisen linkin kautta. Mikäli ei ole käytössä älypuhelinta tai tietokonetta, kyselyyn voi käydä vastaamassa myös Sastamalan kirjastossa.

Lisätiedot

Eurowind Energy Oy:

project developer Frans Duldin, fdu@eurowindenergy.com  

https://eurowindenergy.com/fi/hankkeemme/karmekallio-sastamala

FCG Finnish Consulting Group Oy:

YVA-menettelyn projektipäällikkö Antti Tilamaa, antti.tilamaa@fcg.fi

Ympäristöhallinnon internetsivut: www.ymparisto.fi/KarmekalliontuulivoimahankeYVA

Hankkeen YVA-ohjelmaan, ohjelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, yhteysviranomaisen lausuntoon sekä muuhun aikaisemmin julkaistuun aineistoon voi tutustua ympäristöhallinnon internetsivuilla. Hankkeen YVA-ohjelma on ollut nähtävillä 15.11.-15.12.2023.