Sastamalassa opiskeluhuollon toimintaa ohjaa opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka muodostavat perhepalveluverkoston ohjausryhmän jäsenet sekä esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen monialaiset asiantuntijat ja opiskelijaedustajat. Ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, arvioinnista ja seurannasta.

Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja asettaa vuosittaiset kehittämiskohteet opiskeluhuollon toiminnalle. Opiskeluhuollon toimintaa ohjaa Sastamalan kaupungin opiskeluhuollon toimintasuunnitelma.

Oppilaitoksissa toimivat koulukohtaiset opiskeluhuoltoryhmät, jotka vastaavat oppilaitoksen opiskeluhuollon toteutuksesta ja kehittämisestä. Oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelman yhteydessä.

Opiskelijoilla on käytössään koulupsykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajien palvelut.