Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 Sastamalan kaupungin strategian vuosille 2022-2025.

Strategia ”Omannäköisen elämän Sastamala” on tiivistettynä esitetty oheisessa talomuodossa.

Sastamalan kaupungin strategia tiivistettynä talokuvana.

Kaupunkikonsernin toimintaa ohjataan kaupungin strategian lisäksi erilaisilla toteuttamissuunnitelmilla ja ohjelmilla.

Keskeisimmät suunnitelmat ja ohjelmat

Elinvoimaohjelma 2018-2021 ja elinvoimaohjelman loppuraportti

Elivoimaohjelma 2022-2025

Hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 

Hyvinvointikertomus 2022

Kaupunkirakennesuunnitelma 2030

Lounais-Pirkanmaan kotouttamisohjelma

Sastamalan kaupungin talousarvio 2024

Toimitilaohjelma

Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma

Viisaan ja turvallisen liikkumisen toimenpiteet Sastamalassa 

Lisää suunnitelmia löydät eri toimialojen nettisivuilta.