Varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakeminen ja muutoksista ilmoittaminen

Sähköinen varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli päiväkodeissa

Sastamalassa on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijasta palvelusetelein tuettava yksityinen päiväkotihoito. Palveluseteli on harkinnanvarainen kunnan palvelua täydentävä ja tulosidonnainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Palveluseteli myönnetään Sastamalassa vain oman kunnan asukkaille.

Palveluseteli on lapsikohtainen ja se voidaan myöntää lapselle:

 • joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä
 • josta ei makseta kotihoidon tukea
 • josta ei makseta lakisääteistä yksityisen hoidon tukea tai kuntalisää
 • joka ei ole kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhossa

Näin palveluseteli toimii päiväkodissa

1. Tutustu palvelusetelillä toimivien päiväkotien toimintaan

2. Löydettyäsi sopivan päiväkodin, ota yhteyttä päiväkotiin ja selvitä onko päiväkodissa tilaa sekä sovi milloin hoito on mahdollista aloittaa

3. Kun hoitopaikka päiväkodista on järjestynyt, täytä kunnan sivuilla sähköinen palvelusetelihakemus. Täytä hakemus huolellisesti, sillä hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

4. Kun kunta on vastaanottanut hakemuksesi, tehdään tuloselvitys varhaiskasvatustoimistoon. Voit joko hyväksyä korkeimman maksuluokan tai toimittaa ohjeiden mukaan tuloselvityslomakkeen liitteineen. Ilman tuloselvitystä palvelusetelipäätöstä ei voi tehdä.

5. Kun tuloselvitys on toimitettu, varhaiskasvatustoimistossa lasketaan palvelusetelin arvo ja lapselle tehdään palvelusetelipäätös. Varhaiskasvatustoimisto toimittaa tiedon päätöksestä myös päiväkotiin.

6. Vastaanotettuasi palvelusetelipäätöksen, voit tehdä päiväkodin kanssa hoitosopimuksen ja sopia varhaiskasvatukseen liittyvistä yksityiskohdista (palveluntuottaja määrittelee mm. irtisanomisajan). Palvelusetelipäätös on oltava tehtynä ennen kuin lapsi aloittaa hoidon.

7. Mikäli saat kotihoidontukea, ilmoita Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty. Kotihoidontuen maksaminen päättyy edelliseen päivään, josta palveluseteli on myönnetty lapselle.

8. Kun lapsi aloittaa hoidon, päiväkoti hoitaa laskutuksen. Päiväkotiyrittäjä määrittää asiakasmaksun. Asiakkaan maksettavaksi hoitomaksusta jää omavastuuosuus, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Omavastuuosuus saadaan kun päiväkotiyrittäjän palvelulleen määrittämästä hinnasta vähennetään palvelusetelin arvo.

Maksun vertailu on helpompaa kun ajattelet sen muodostuvan kahdesta osasta: perusosasta, johon vaikuttavat perheen koko ja tulot ja joka on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa sekä lisäosasta, jonka suuruuden määrittää päiväkotiyrittäjä.

Yrittäjäkohtaiset lisämaksut

 • Liikuntapäiväkoti Norlandia Konsti, Norlandia Päiväkodit Oy, Tyrväänkyläntie 9, 38250 Sastamala 15 eur /kk/lapsi
 • Luonto- ja liikuntapäiväkoti Norlandia Kieppi, Norlandia Päiväkodit Oy, Nuupalankatu 21, 38210 Sastamala 0 eur /kk/lapsi
 • Luontopäiväkoti Norlandia Havu Kankaanpää, Norlandia Päiväkodit Oy, Alpinkatu 10, 38700 Kankaanpää 0 eur /kk/lapsi
 • Jumesniemen päiväkoti Pomppis, Jumesniemen Lysti ry, Jumesniementie 411, 39170 Jumesniemi 0 eur /kk/lapsi
 • Pilke taidepäiväkoti Väinämöinen, Pilke päiväkodit Oy, Koulukatu 28, 39200 Kyröskoski 0 eur /kk/lapsi
 • Pilke Playschool Lempäälä, Pilke päiväkodit Oy, Karhumäentie 7 b, 33880 Lempäälä 0 eur /kk/lapsi
 • Steinerpäiväkoti Teeri Oy, Jukolankatu 2 D 28, 33560 Tampere 0 eur / kk/lapsi
 • Peppi ja Bobby, Pilke päiväkodit Oy, Vikkulankatu 6, 37150 Nokia 0 eur / kk/lapsi

9. Tietoa kunnallisen asiakasmaksun määräytymisestä löydät täältä

10. Hoitosuhteen päättyessä, irtisano hoitosuhde päiväkodissa ja täytä muutosilmoitus

Muutoksista ilmoittaminen

Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan kunnalle välittömästi, kun perheen koko, tulot tai lapsen palvelutarve muuttuu.
Vuositarkistus

Palveluseteliperheiden vuosittainen tulotietojen tarkistus tapahtuu elokuussa (tulotiedot pyydetään toimittamaan 31.5. mennessä), tuloselvityslomakkeen liitteineen voi toimittaa varhaiskasvatustoimistoon.

Mikäli asiakasperhe ei tee tuloselvitystä määräaikaan mennessä, uusi palvelusetelipäätös myönnetään siten, että perheelle jää maksettavaksi omavastuuosuus korkeimman maksuluokan mukaan. Palvelusetelipäätöstä ei korjata takautuvasti, jos perhe ilmoittaa tulonsa myöhässä. Myöhässä toimitettujen tulojen mukainen palvelusetelipäätös tehdään seuraavan kuukauden alusta.

Talouden tulotietojen muuttuessa oleellisesti (+/- 10%) tulee toimittaa tuloselvitys uudelleen muutoksen tapahduttua, mihin tahansa aikaan kaudesta. Paitsi silloin, jos perhe on ilmoittanut hyväksyvänsä korkeimman maksuluokan.

Lisätietoja:
Palveluseteliin liittyen varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Marjut Vuokko, puh. 040 7128228

Tuloselvitykseen ja palvelusetelipäätökseen liittyen varhaiskasvatuksen palvelusihteeri Miia Koskenheimo, puh. 040 5171671