Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perhekoon, bruttotulojen sekä lapsen hoitoaikasopimuksen mukaan.

Maksulaskuri

Tuloselvityksen toimittaminen

Tuloselvityslomake; tulorekisterin käyttöön suostuminen, kork. maksuun suostuminen (pdf), lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna,
tarvittaessa liitteeksi tuloselvitykset, joiden perusteella maksu määritellään, yllä tiedote asiakasmaksuista,
jossa selvitetty huomioitavat tulot ja maksujen määräytyminen.

Tulotietojen toimittaminen / Suostumus Tulorekisterin käyttöön varhaiskasvatusmaksujen tarkistamisessa toimintakaudella 1.8.2024-31.7.2025

Maksuun vaikuttavat muutokset toimintakauden aikana


Maksuun vaikuttavista muutoksista tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon viipymättä; olennainen muutos tuloissa, perheen koko muuttuu.
Maksua tarkistetaan kesken toimintakauden ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Tulorekisteri


Sastamalan kaupungilla on käyttöoikeus (04/2021) palkka-, eläke ja etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä.
Tulorekisterin käyttöön tarvittavan luvan huoltaja/huoltajat antavat Tuloselvityslomakkeella ja samalla tarkistavat, että heillä ei ole sellaisia tuloja, joita ei saa Tulorekisterin kautta;
vuokra-, korko-, osinko-, optiotuloja, metsänomistus, muita tuloja kuten toimeentulotuki, stipendit. Näistä tuloista on toimitettava liitteet varhaiskasvatustoimistoon.
Metsähehtaarien määrä ja sijaintikunta tarvitaan metsän vuotuisen tuoton laskemiseksi.

Yrittäjien tulot


Yrittäjät toimittavat tulotietonsa erillisellä Yrittäjän tuloselvitys -lomakkeella sekä toimittavat tarvittavat liitteet varhaiskasvatustoimistoon. Yrittäjien tulotietoja ei saada Tulorekisteristä.

Suostumus korkeimpaan maksuun


Jos olette aiemmin valinneet/valitsette nyt tuloselvityslomakkeella korkeimman maksun tai olette sen sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella ilmoittaneet, tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.


Kun toimitatte tulotiedot itse

Tuloselvityksen toimittaminen varhaiskasvatustoimistoon toimintakaudelle 1.8.2024-31.7.2025
– vanhojen jatkavien lasten osalta 31.5.2024 mennessä
– uusien aloittavien lasten osalta kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta

Tulotiedot uutta toimintakautta (1.8.2024-31.7.2025) varten tulee varhaiskasvatuksessa jatkavien osalta toimittaa 31.5.2024 mennessä. Uusien varhaiskasvatuksessa aloittavien osalta tulotiedot toimitetaan kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta. Toimitusosoite on Sivistyspalvelukeskus / Varhaiskasvatus, Asemakatu 9, 38210 Sastamala.

Tuloselvitys tulee tehdä, vaikka tuloissa ei olisi tapahtunut muutosta. Sovituista hoitopäivistä tehdään kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikössä.

Ilmoittakaa varhaiskasvatustoimistoon, jos toimitatte tulotiedot myöhemmin tai jos tiedätte tulojenne olennaisesti muuttuvan kesän aikana ennen uuden toimintakauden alkua (esim. työpaikkavaihdoksen, opiskelun ym. vuoksi), keskusta-etelä puh. 040 138 2008, pohjoinen-länsi puh. 040 712 8175, palveluseteli puh. 040 517 1671.