Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita joko lasten kotihoidon tuen ja hoitaa lapsen kotona tai yksityisen hoidon tuen, joka maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

Sastamalassa on myös mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijasta palvelusetelein tuettava yksityinen päiväkotihoito. Palveluseteli on harkinnanvarainen kunnan palvelua täydentävä ja tulosidonnainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Palveluseteli myönnetään Sastamalassa vain oman kunnan asukkaille.