Takaisin ajankohtaisiin
9.8.2022 | Asuminen

Haitallisten vieraslajien torjunta jatkuu loppusyksyyn asti.

Kuluvalla kaudella puistotoimi on tehnyt haitallisten vieraslajien kartoitus- ja torjuntatöitä ja syksyllä jatketaan aloitettuja kunnostus- ja raivauskohteita.

Torjuntatiimi on torjunut mm. jättiputkea, komealupiinia, jättipalsamia ja espanjansiruetanaa yhteensä n. 70 kohteessa.

Puistotoimi jatkaa torjuntatöitä omistusalueillaan myöhäiseen syksyyn asti ja huomioi kohteissa myös läheisten (myös yksityisten) alueiden esiintymät. Siementen kautta leviävien kasvien torjunnan tehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi se, että uusia siemeniä ei pääse syntymään lainkaan.
Torjuntatyö on tehotonta, mikäli koko esiintymää ei aleta hävittämään samanaikaisesti.

Puistotoimen torjuntatiimi on saanut yhteydenottoja asukkailta ja neuvonut vieraslajien torjunnassa mm. paikan päällä.

• ELY-keskus valvoo vieraslajilain noudattamista.
• Vieraslajilaissa säädetään siitä, miten EU:n vieraslajiasetus pannaan toimeen Suomessa. Lisäksi siinä säädetään vieraslajeista, jotka eivät kuulu Euroopan unionin luetteloon, mutta joita voidaan pitää Suomen oloissa haitallisina.
• EU:n tai kansalliseen luetteloon kuuluvaa haitallista vieraslajia ei saa tarkoituksellisesti kasvattaa kiinteistöllä.
• Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä kiinteistön omistajan tai haltijan täyttämään 4 §:ssä säädetyn velvollisuutensa.

Puutarhajätteen käsittely

Loppukesän ja syksyn pihatöitä tehtäessä on hyvä muistaa puutarhajätteiden asianmukainen käsittely ja hävittäminen. Haitalliset vieraslajit leviävät luontoon mm. metsien ja puistojen reuna-alueille vietyjen puutarhajätteiden mukana. Paikallinen jäteasema ja kaupungin vieraslajineuvonta opastaa mielellään myös näissä asioissa.

Puutarhajätteen hävittämistä koskevia säädöksiä on jätelaissa (646/2011), sekä luonnonsuojelulaissa (1096/1996). Jätelain mukaan on kiellettyä jättää ympäristöön roskaa, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Luonnonsuojelulaki kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon silloin, kun on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.

Nämä kiellot koskevat yleisiä alueita ja yksityisiä alueita.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Kaupungin vieraslajineuvonta

Jättipalsamin torjunta – #soolotalkoot -kohteet Vammala ja Mouhijärvi

Kesäkuussa avatut Sileekallion (Peurapuisto) ja Mätikön #soolotalkoot -jättipalsamin torjuntakohteet eivät ole saavuttaneet kävijäryntäystä, mutta muutamia kitkijöitä kohteissa on kuitenkin käynyt.
Kohteissa aloitetaan siimaus- ja raivaustyöt elokuussa, jotta uutta siemenpankkia ei pääsisi syntymään merkittävästi.

Elokuussa kasvustot ovat suuria, jopa kolme metrisiä ja siemenet alkavat olla kypsiä. Ilmoitathan vieraslajihavaintosi!

Espanjansiruetana, Marttila

Lämmin ja paikoitellen hyvin kuiva kesä, sekä edeltävä runsasluminen talvi on hieman hillinnyt etanoiden määrää, joka on huomattu erityisesti alueilla, joissa etanoita on ollut aikaisemmin erittäin runsaasti.

Marttilan Kaaripolun läheisyydessä tehdyt metsän raivaustyöt ovat laittaneet etanoita liikkeelle ja erityisesti kotipihoilla on varmasti huomattu lisääntynyt vaellus.
Alueella alkavat sähköverkon rakennus- ja purkutyöt tulevat myös vaikuttamaan etanoiden kulkusuuntiin ja asiaa seurataan tarkasti.

Keväällä suoritettu tiedustelu alueen toimijoille samanaikaisen rautafosfaattikokeilun aloittamiseksi osana muuta torjuntaa ei valitettavasti tuottanut tulosta.

Etanakävelyitä järjestetään elo-syyskuussa sateisina päivinä ja niistä ilmoitetaan erikseen.

Espanjansiruetana

Kurtturuusu

1.6.2022 voimaan astunut kurtturuusun kasvatuskielto tarkoittaa, että kasvia ei saa kasvattaa, päästää ympäristöön, maahantuoda, myydä tai ostaa.

Kurtturuusu leviää siementen avulla, ensisijaisesti lintujen levittämänä, sekä kasvullisesti vahvojen maavarsiensa avulla.

Kurtturuusun voi sekoittaa tarhakurtturuusuun, joka ei kuulu haitallisten vieraslajien listalle.
Helpoiten lajit voi erottaa toisistaan kukintojen avulla; tarhakurtturuusun kukinta on kerrannainen ja haitallisen kurtturuusun taas yksinkertaisen (5 terälehteä).

Lisätietoja

Torjuntaopas

Kaupungin oma, haitallisten vieraslajien torjuntaopas julkaistiin toukokuussa.
Oppaassa neuvotaan Sastamalan alueen yleisimpien, haitallisten vieraslajien torjunnassa, leviämisen ehkäisemisessä, sekä lajien tunnistamisessa.

Torjuntaopas