Ilmakuva Mouhijärven maisemakylistä

Kiinteistönmuodostus

Maanmittauslaitos vastaa tonttien lohkomisesta ja muista kiinteistönmuodostamislaissa mainittujen toimitusten suorittamisesta Sastamalassa. Maanmittauslaitos myös ylläpitää kiinteistörekisteriä ja kauppahintarekisteriä.  Rekisteriotteita sekä toimitusasiakirjoja voi tilata maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Tonttijako

Asemakaava-alueella, missä vaaditaan sitovaa tonttijako, tonttijako osoittaa kaavan mukaisen rakennuskorttelin jakautumisen tonteiksi. Sitovan tonttijaon sisältäviä asemakaavoja on Sastamalassa lähinnä Vammalan alueella. Tonttijaon laatii kaupungingeodeetti.

Ensimmäisen asemakaavan tai kaupungin aloitteesta tehdyn asemakaavan muutoksen jälkeisen ensimmäisen tonttijaon kaupunki laatii kustannuksellaan. Mikäli tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja mikäli maanomistaja/haltija on sitä hakenut, kaupunki perii kustannukset omistajalta/haltijalta.  Tonttijaon tai tonttijaon muutoksen laatimisesta perittävä maksu on 400 € (ei alv), mikäli tonttijako sisältää enintään kaksi tonttia. Lisämaksu tonttia kohden on 100 € (ei alv).    

Tonttijako- tai muutoshakemus

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Yhteystiedot

Vuorijärvi Arto

Arto Vuorijärvi

kaupungingeodeetti
Organisaatio
Maankäyttö
Vastuualueet
karttojen käyttöoikeudet, kiinteistöjen etuosto-oikeus, maa-alueiden vuokraus (kgin), tonttimyynti, kauppakirjat, lohkomiset, tonttijaot, osoiteasiat