Sastamalassa on tehty pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten osallisuusrakenteiden kehittämisessä. Jokaisessa peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksessa toimii aktiivisesti oppilaskunta ja nuorisotiloilla talotoimikunnat. Lasten ja nuorten Huippukokousten ja Foorumien kautta kuullaan toiveita, kehitetään toimintaa ja jaetaan rahoitusta oppilaskunnille kouluviihtyvyyttä edistäviin hankkeisiin. Lasten ja nuorten äänitorvena toimii aktiivisesti kokoontuva ja vaikuttava nuorisovaltuusto.

Osallisuustyön työpareina toimivat nuorisotyöntekijä sekä yhteisökasvatuksesta vastaava opettaja.

Nuorisovaltuusto

Sastamalassa toimii 17-jäseninen vaaleilla valittu nuorisovaltuusto, joka koostu 13-18-vuotiaista sastamalalaisista nuorista. Nuorisovaltuuston tuo esille lasten ja nuorten toiveita ja tarpeita, tekee kannanottoja ja lausuntoja, suunnittelee ja järjestää tapahtumia sekä pyrkii monipuolisesti edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa kaupungin toimielimissä kuten kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen, ja nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi on 1.1.2024-31.12.2025.

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan 7-jäsenisen nuorisohallituksen, joka valmistelee valmistelee asiat nuorisovaltuuston käsiteltäväksi.

Nuorisovaltuuston ja nuorisohallituksen jäsenten nimet sekä kokousten pöytäkirjat löydät osoitteesta: https://sastamala.fi/paatoksenteko/lautakunnat-ja-muut-toimielimet/nuorisovaltuusto/

Oppilaskuntaosallisuus

Lasten ja nuorten kuuleminen ja osallistaminen lähtee oppilaskunnista, jotka toimivat aktiivisesti jokaisella koululla. Oppilaskunnat järjestävät toimintaa omalla koulullaan, mutta osallistuvat myös alueellisiin tai koko Sastamalan yhteisiin osallisuuden tapahtumiin ja tilaisuuksiin, kuten Lasten ja nuorten Huippukokouksiin, Foorumeihin ja yhteisryhmiin. Oppilaskuntien kautta pyydetään kannanottoja tai lausuntoja lapsia ja nuoria koskeviin asioihin. Lisäksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaskunnat toteuttavat vaalivuosina vaalipaneeleita ja varjovaaleja omilla kouluillaan.

Talotoimikunnat

Kaikilla nuorisotaloilla toimii talotoimikunnat, jotka koostuvat aktiivisista talolla käyvistä nuorista. Toimikunnat suunnittelevat ja järjestävät toimintaa taloilla yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Toimikunnat järjestävät mm. Discoja alakoululaisille ja erilaisia teemailtoja nuorisotiloilla. Talotoimikunnista voi kysyä lisää nuorisotyöntekijöiltä.

Nuorten osallisuusvastaavat

Jenni Yli-Perttula

vastaava nuorisotyöntekijä
Organisaatio
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Vastuualueet
Nuorisovaltuusto, osallisuus