Takaisin ajankohtaisiin
3.6.2022 | Sotesi

Haluatko tarjota lapselle turvallisen arjen ja kodin, kun hän sitä tarvitsee – tarvittaessa aikuisuuteen asti?

Etsimme nyt sijaisperheitä kaiken ikäisille lapsille Sastamalan alueelta. Valmennamme sijaisperheet tehtävään ja tarjoamme vahvan ammatillisen tuen sijoituksen aikana. Valmennuksessa perehdytään sijaisvanhemman tehtävään ja samalla arvioidaan perheen soveltuvuutta sijaisperheeksi.

Valmennusryhmiä järjestetään 1-2 kertaa vuodessa ja niihin voi ilmoittautua jatkuvasti. Seuraavan PRIDE-valmennuksemme henkilökohtaiset tapaamiset aloitamme kesäkuussa 2022 ja ryhmätapaamiset syyskuussa 2022. PRIDE-valmennus koostuu ryhmätapaamisista (n.5 x 7h), niihin liittyvistä kotitehtävistä sekä perhekohtaisista tapaamisista (3-4x) valmentajien kanssa.

PRIDE-valmennusryhmät ja perhekohtaiset tapaamiset järjestetään lauantaisin Sastamalan sosiaalikeskuksen tiloissa. Valmentajana toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijä yhdessä kokeneen sijaisvanhemman kanssa. Valmennuksen aikana perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä sijaisperheeksi. PRIDE-valmennus on perheelle maksuton.

Sijaisperheen valmiudet

PRIDE-valmennuksessa sijaisvanhemmuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja kutsutaan valmiuksiksi, jotka on koottu viiteen kategoriaan:

  1. Suojella ja hoivata lasta
  2. Tukea lapsen yksilöllistä kehitystä
  3. Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
  4. Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa pitkäaikaisesti
  5. Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

Sijaisvanhemmuuteen kasvaminen on prosessi. Sijaisvanhempana on tärkeää oman toiminnan ja itsensä tarkastelu sekä keskustelu omasta itsestään, perheestään ja kokemuksistaan.

Pride-valmennuksesta löydät lisätietoa Pesäpuu ry:n verkkosivuilta:

Mitä PRIDE-valmennus on? – Pesäpuu (pesapuu.fi)

Tiedustelut ja ilmoittautumiset valmennukseen:

Sosiaalityöntekijä Heidi Mäntysalo
p. 050 5500677
heidi.mantysalo@sastamala.fi