Takaisin ajankohtaisiin
6.5.2022 | Sotesi

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden työikäisten, vammaisten ja lapsiperheiden palveluihin

HAETAAN AMMATILLISIA TUKIHENKILÖITÄ

toimeksiantosuhteeseen.

Ammatillinen tukihenkilö toimii yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti asiakkaan tukena arjen tilanteissa. Ammatillinen tukihenkilö voi tukea asiakasta esimerkiksi sosiaalisten taitojen vahvistamisessa, voimavarojen ja selviytymiskeinojen löytämisessä, vuorokausirytmin ja arjen hallinnan taitojen oppimisessa tai oman erityisyyden ymmärtämisessä. Asiakkaan tuen tarve saattaa johtua esimerkiksi vammaisuudesta, neurologisesta tai muusta kasvuun ja kehitykseen vaikuttavasta sairaudesta tai asiakkaan kodin haasteista tarjota riittävää tukea asiakkaalle. 

Ammatillinen tukihenkilö on osa asiakkaan moniammatillisen tuen tiimiä ja työhön liittyy jonkin verran raportointia sekä verkostotyöskentelyä. Ammatilliselta tukihenkilöltä toivomme tsemppaavaa ja ohjauksellista työotetta, rohkeutta tarttua haasteellisiin tilanteisiin ja etsiä niihin ratkaisuja yhdessä asiakkaan sekä tämän lähipiirin kanssa.

Pätevyysvaatimuksena ammatilliselle tukihenkilölle on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Myös yhteisöpedagogi, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja tai vastaavan koulutuksen saanut henkilö voi toimia ammatillisena tukihenkilönä. Työ on luonteeltaan tuntityötä ja työajat sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, toimita sähköpostilla osoitteeseen sosiaalikeskus@sastamala.fi vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot lyhyesti itsestäsi, koulutuksestasi ja mahdollisesta työkokemuksestasi sekä siitä, minkä asiakasryhmän kanssa olisit kiinnostunut toimimaan.

Jatkuva haku avoinna kesäkuun 2022 loppuun.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Työikäisten palvelut:

Anne Välimäki, johtava sosiaalityöntekijä, p. 040 7128171, anne.valimaki@sastamala.fi

Vammaispalvelut:

Susanna Lehtonen, vammaispalvelupäällikkö, p. 050 520 4274, susanna.lehtonen@sastamala.fi

Lapsiperheiden palvelut:

Jaana Raatikainen, lapsiperheiden sosiaalityön päällikkö, p. 050 502 0419, jaana.raatikainen@sastamala.fi