Sastamalan kaupungin avustukset - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Apurahat ja avustukset

Taiteen ja kulttuurin apurahat

Sastamalan kaupungin vuoden 2020 taiteen ja kulttuurin apurahat ovat haettavissa maaliskuun 31. päivään 2021 kello 12:00 mennessä.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemusasiakirjat toimitetaan osoitteeseen: Kulttuuritalo Jaatsi, Gallen-Kallelan katu 1, 38210 Sastamala. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

Kulttuurin apurahojen myöntöperusteet

Apurahan hakijan cv ohjeet


SASTAMALAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET

Sähköisesti haettavat avustukset

Sastamalan kaupunki julistaa haettavaksi vuoden 2021 sähköiset vuosiavustukset ajalla 1.3.–31.3.2021 klo 23.59. Tämän vuoden kaikki avustukset (liikunta, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset sekä kyläyhdistysten avustukset ja sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset, eläkeläisjärjestöjen on haettava sähköisesti.

Lomake löytyy sivulta: https://sastamala.avustukset.fi

 Kaikille viime vuonna vuosiavustusta hakeneiden yhdistysten puheenjohtajille lähetetään tunnukset ohjelmaan helmikuun 2021 aikana. Jos yhdistyksellesi ei ole tullut tunnusta, ota yhteyttä liikunta- ja nuorisopalvelupäällikköön puh. 040 637 6079, kulttuuripalvelupäällikköön puh. 040 637 2443, kotihoitojohtajaan 040 679 2515 tai maaseutujohtajaan puh. 050 072 7741.


Paperisena haettavat avustukset

Veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset ja avustukset Packalenin rahastosta ja Veikko Keskikiikosen perintövarat haetaan paperilomakkeella. Hakuaika paperisilla hakemuksilla on 1.3.-31.3.2021 klo 12.00. Paperiset hakemukset jätetään Sastamalan kaupungintalon kirjaamoon, Aarnontie 2A, 38200 Sastamala.

Lomakkeet paperisena haettaviin avustuksiin:

Vuosiavustushakemus 2021

Liite Packalenin ja Keskikiikosen hakemuksiin 2021

Liite sotaveteraanijärjestöjen vuosiavustushakemukseen 2021

 

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

 

Kulttuuriavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille kulttuuri-, taide- ja kotiseutujärjestöille tai kohdeavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun kulttuuritoiminnan kuluihin. Lisätiedot p. 040 637 2443 tai 040 517 1671.

Opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset: lisätiedot p. 040 637 2443

Nuorisoavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille nuorisoyhdistyksille, joiden sääntömääräisen toiminnan kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret tai kohdeavustuksena rekisteröityjen nuorisoyhdistysten lisäksi muille sastamalalaisille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille alle 29-vuotiaille kohdennettuun toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään ohjauspalkkioavustuksiin, tapahtuma- ja/tai toiminta-avustuksiin. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omien prosessien toimintaryhmille (esim. leirikoulut, oppilaskunta yms.) Lisätiedot p. 040 637 6079

Liikunta-avustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille liikuntajärjestölle ja urheiluseuroille tai kohdeavustuksena, jota voivat hakea rekisteröidyt sastamalalaiset liikuntajärjestöt ja lisäksi muut rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät. Kohdeavustusta voidaan myöntää Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun liikuntatoiminnan kustannuksiin, joita ovat liikuntapaikan rakentamisesta tai kunnostamisesta, merkittävien liikuntatapahtumien tai tilaisuuksien järjestämisestä sekä retki- ja leiritoiminnasta aiheutuvat kulut. Lisätiedot: p. 040 637 6079

Kyläyhdistysten avustukset: myönnetään vain vuosiavustuksena rekisteröidyille kyläseuralle tai –yhdistykselle, jonka kotipaikka on Sastamala.  Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus.  Lisätiedot p. 0500 727 741

Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset: rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot: p. 040 6792 515

Eläkeläisjärjestöjen, veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset: rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot p. 040 6792 515.

Avustukset Packalenin rahastosta:  avustukset myönnetään rahaston käyttötarkoitukset täyttäville kohteille.  Lisätiedot p. 040 6792 515

Veikko Keskikiikosen perintövarat: lisätiedot p. 040 679 2515