Sastamalan kaupungin taiteen ja kulttuurin apurahoja on jaossa vuosittain yhteensä 5.000 euroa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 22.5.2018 § 53 vahvistanut apurahojen myöntöperusteet.

Apurahojen edellytykset

Apurahoja voidaan myöntää yksityishenkilöille: ammattitaiteilijoille tai edistyneille harrastajille tai taidetta opiskeleville taiteellisen työskentelyyn. Apuraha on kannustusraha, joka ei edellytä päätoimista työskentelyä taiteen parissa. Myönnetyt apurahat ovat olleet keskimäärin 500-1 000 euroa. Apurahojen saajan kotipaikka tai asuinpaikka on Sastamala tai taiteellinen työskentely tapahtuu pääasiassa Sastamalan kaupungissa tai teoksella/toiminnalla on muuten erityistä taiteellista tai kulttuurista merkitystä Sastamalalle. Apurahojen varsinaisessa jaossa otetaan huomioon vain hakemukset, jotka ovat saapuneet määräaikana ja sisältää pyydetyt tiedot ja liitteet.

Hakemus sisältää
– hakijan ansioluettelon(CV), kotikunta-ja yhteystiedot sekä tilinumeron IBAN-muodossa
– hakukohteen esittelyn, kokonaiskustannusarvion ja aikataulun sekä nyt haettavan summan perusteluineen
– tiedot hakijan muualta samaan kohteeseen haetut avustukset ja apurahat sekä saapuneet päätökset.

Apurahat maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Apurahan saajilta edellytetään lyhyttä vapaamuotoista stipendikertomusta (ei tositteita eikä muuta tilitystä) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Apurahojen käyttötarkoitus

Taiteen ja kulttuurin apurahojen käyttötarkoituksia ovat
– taiteellinen työskentely
– osaamisalaa täydentävä koulutus, hankinnat ja opintomatkat
– näyttelykustannukset
– taideprojektit

Tavoitteena on tukea taiteilijoiden työskentelyä ja luovan työn edellytyksiä sekä edistää kulttuurin ja taiteen saatavuutta sekä Sastamalan kaupungin vetovoimaisuutta. Lisäksi lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myöntää osan apurahamäärärahasta stipendinä ilman hakemusta henkilöille tunnustuksena taiteellisista saavutuksista tai taiteellisesti lahjakkaille nuorille kannustuksena.

Vinkkejä ansioluettelon tekemiseen

Ansioluettelo on tarkempi kuvaus ammatillisesta toiminnasta.

CV:stä tulisi löytyä seuraavat asiat:
Henkilötiedot Nimi, syntymäaika kotikunta yhteystiedot ammatti
Koulutus, opinnot taide-ja kulttuurialan koulutus: alan tutkinnot ja alan muu koulutus

Taiteellinen toiminta (soveltuvin osin)
-kirjallinen toiminta, sanataide: tärkein julkaisutoiminta uusimmasta vanhimpaan (käsikirjoitukset, dramatisoinnit, käännöstyöt, kaunokirjalliset ja tieteelliset teokset ym.)
-kuvataide (maalaustaide, kuvanveisto, piirustustaide, taidegrafiikka, valokuvataide, tila-ja ympäristötaide, performanssitaide, yhteisötaide)
-Yksityisnäyttelyt: gallerioissa tai vastaavissa kuvataiteen näyttelypaikoissa pidetyt yksityisnäyttelyt
-Ryhmä-/yhteisnäyttelyt Luetteloi näyttelyt uusimmasta vanhimpaan: uusin aina ylinnä. Jos sinulla on paljon näyttelyitä, ilmoita vain tärkeimmät. Näyttelyt (valikoidut).
-julkisia teoksia/ teoksia kokoelmissa-taideteollisuus, taiteellinen suunnittelu
-käsityötaide
-musiikki (tärkeimmät sävellykset, sovitukset, julkaisut, esiintymiset, konsertit, orkesterit, yhtyeet ym.)
-teatteri-ja sirkustaide
-elokuva-ja mediataide
-tanssitaide
-monitaiteelliset produktiot, taide-ja kulttuuriprojektit
-muu taiteellinen toiminta
-opetustyö ja muut ansiot
-apurahat, residenssit, palkinnot, arvonimet-järjestötoiminta, jäsenyydet
-luottamustoimet