Talousarvio on kunnan kokonaistalouden suunnitelma ja kunnan toiminnan ohjausväline. Talousarvioon mm. varataan määrärahat, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalveluja, kuten terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetuspalvelut. Rahaa varataan myös investointeihin, esimerkiksi katujen ja koulujen rakentamiseen ja korjaamiseen.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samassa yhteydessä valtuuston pitää hyväksyä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.