Aineistosisältö

Aineisto sisältää Sastamalan kaupungin ja Vesi liikelaitoksen vuoden 2023 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ja muiden toimintakulujen ostot,  käyttöomaisuushankinnat, varastoon ostot sekä em. tiliryhmiin kuuluvat, mutta selvittelytileille kirjatut ostolaskut.

Aineistoon eivät sisälly

 • Henkilöstökulujen tiliryhmän ostolaskut
 • Avustukset –tiliryhmän ostolaskut
 • Sisäiset laskut (esim. Tilapalvelut-osaprosessin muilta kaupungin prosesseilta tai liikelaitokselta veloittamat sisäiset tilavuokrat)
 • Ostot yksityishenkilöiltä tai yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta
 • Keräily-, lahjoitus- ja perintövaroilla tehdyt hankinnat. (em. toimeksiantovarojen käyttöä seurataan tasetileillä eivätkä ne vaikuta kaupungin tuloksen muodostumiseen).

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista, joten aineistossa ei näy kirjaustietoihin mahdollisesti myöhemmin kirjanpidossa tehtyjä tili- tai kustannuspaikkaoikaisuja tai kulujakoja.

Vuoden 2023 ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa soveltuvin osin Kuntaliiton tekemää ohjeistusta ”Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje” (Kuntaliitto 2021).


Aineisto sisältää seuraavat kentät:

 • Kuntanumero: 790
 • Kunnan nimi: Sastamala
 • Kunnan Y-tunnus (Sastamala): 0144411-3
 • Tositenumero: Tositteen numero kirjanpito-ohjelmasta.
 • Toimittajan nimi: Yrityksen, yhdistyksen tai muun tyyppisen toimittajan nimi.
 • Toimittajan Y-tunnus: Toimittajan Y-tunnus/ ulkomaalaisen yrityksen VAT-tunnus/ rekisteröidyn yhdistyksen rekisterinumero.
 • Laskun summa ilman ALV: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjattu osuus koko ostolaskun summasta ilman arvonlisäveroa. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.
 • Tositepäivämäärä: Kirjanpidon tositepäivämäärä.
 • Kirjanpidon tilinumero: Tilin numero.
 • Tilin nimi: Tilin numeroa vastaava selkokielinen nimi.
 • Kokonaissumma euroina: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle ostolaskusta kirjatun verottoman summan ja arvonlisäverosumman yhteisarvo.
 • ALV:n määrä euroina: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjatusta osuudesta laskettuna ostolaskuun sisältyvän arvonlisäveron määrä.
 • Kustannuspaikan nro: Kustannuspaikkanumero.
 • Kustannuspaikan nimi: Kustannuspaikan nimi.
 • Laskun numero
 • Laskun päivämäärä

Sastamalan kaupungin ja Sastamalan Vesi liikelaitoksen tililuettelo ja kustannuspaikkakartta ovat liitteenä

Emokaupungin ja Vesi liikelaitoksen ostolaskutiedot sisältyvät excel-työkirjaan omissa taulukoissaan.

Sastamala emokaupunki – kustannuspaikkakartta 2023 (PDF)

Sastamalan-kaupunki-ostolaskut_2023.xlsx (xlsx)

Sastamala Vesi Liikelaitos – kustannuspaikkakartta 2023 (PDF)

Sastamala Vesi Liikelaitos – tilikartta 2023 (PDF)