Vuoden 2021 ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa soveltuvin osin Kuntaliiton tekemää ohjeistusta ”Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje” (Kuntaliitto 2021). Ohje korvaa vuonna 2016 julkaistun vastaavan ohjeen, jota noudattaen aikaisempien vuosien 2015-2019 ostolaskulistat on julkaistu.

Lisätietopyynnöt

Aineistoon liittyvät lisätietopyynnöt käsitellään keskitetysti: ostolaskut.avoin@sastamala.fi

Lisätietopyyntö tulee esittää kirjallisena. Lisätietopyynnöt vaativat manuaalista käsittelyä, joten pyydämme rajaamaan kyselyt mahdollisimman tarkasti. Lisätietopyynnön tulee sisältää pyynnön kohteena olevan laskun yksilöintitiedot (vähintään toimittajan nimi ja laskunnumero ja/tai tositenumero), selvityksen siitä, mitä kyseisestä laskusta halutaan tietää ja tiedustelijan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Mikäli pyynnön esittäjällä ei ole käytössään sähköpostia, voi lisätietopyynnön jättää kirjallisena kaupungin kirjaamoon em. tavalla yksilöitynä ja tiedustelijan yhteystiedoilla varustettuna.  Kirjaamon osoite: Sastamalan kaupunki / kirjaamo, Tampereentie 5, PL 23, 38201 Sastamala.

Laskuista ei anneta tai lähetetä tulosteita. Laskun kuvan voi poikkeustapauksissa käydä katsomassa ao. toimipisteessä esittämällä siitä kirjallisen pyynnön. Jokaisen laskun kohdalla tehdään erillisarviointi siitä, sisältääkö nähtäväksi haluttu lasku henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää tietoa, jotka estäisivät laskun kuvan näyttämisen.

Lisätietopyyntöihin vastaaminen

Lisätietopyyntöihin vastataan kahden viikon kuluessa tiedustelun vastaanottamisesta lukuun ottamatta keskitettyä loma-aikaa, jolloin vastaus annetaan kahden viikon kuluessa keskitetyn loma-ajan päättymisestä.