Aineistosisältö

Aineisto sisältää Sastamalan kaupungin ja Vesi liikelaitoksen vuoden 2022 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, käyttöomaisuushankinnat, varastoon ostot sekä em. tiliryhmiin kuuluvat, mutta selvittelytileille kirjatut ostolaskut. Myös toimeksiantojen varoilla tehdyt rintamaveteraanien kuntoutukseen liittyvät hankinnat ovat mukana (eivät sisälly käyttötalousmenoihin).

Aineistoon eivät sisälly

 • Henkilöstökulujen tiliryhmän ostolaskut
 • Avustukset –tiliryhmän ostolaskut
 • Sisäiset laskut (esim. Tilapalvelut-osaprosessin muilta kaupungin prosesseilta tai liikelaitokselta veloittamat sisäiset tilavuokrat)
 • Ostot yksityishenkilöiltä tai henkilöyrittäjiltä
 • Keräily-, lahjoitus- ja perintövaroilla tehdyt hankinnat. (em. toimeksiantovarojen käyttöä seurataan tasetileillä eivätkä ne vaikuta kaupungin tuloksen muodostumiseen).

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista, joten aineistossa ei näy kirjaustietoihin mahdollisesti myöhemmin kirjanpidossa tehtyjä tili- tai kustannuspaikkaoikaisuja tai kulujakoja.

Vuoden 2022 ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa soveltuvin osin Kuntaliiton tekemää ohjeistusta ”Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje” (Kuntaliitto 2021).

Aineisto sisältää seuraavat kentät:

 • Kuntanumero: 790
 • Kunnan nimi: Sastamala
 • Kunnan Y-tunnus (Sastamala): 0144411-3
 • Tositenumero: Tositteen numero kirjanpito-ohjelmasta.
 • Toimittajan nimi: Yrityksen, yhdistyksen tai muun tyyppisen toimittajan nimi.
 • Toimittajan Y-tunnus: Toimittajan Y-tunnus/ ulkomaalaisen yrityksen VAT-tunnus/ rekisteröidyn yhdistyksen rekisterinumero.
 • Laskun summa ilman ALV: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjattu osuus koko ostolaskun summasta ilman arvonlisäveroa. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.
 • Tositepäivämäärä: Kirjanpidon tositepäivämäärä.
 • Kirjanpidon tilinumero: Tilin numero.
 • Tilin nimi: Tilin numeroa vastaava selkokielinen nimi.
 • Kokonaissumma euroina: Ostolaskun loppusumma, sisältää ko. tilille/kustannuspaikalle kirjatun verottoman summan ja arvonlisäverosumman.
 • ALV:n määrä euroina: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjatusta osuudesta laskettuna ostolaskuun sisältyvän arvonlisäveron määrä.
 • Kustannuspaikan nro: Kustannuspaikkanumero.
 • Kustannuspaikan nimi: Kustannuspaikan nimi.
 • Laskun numero
 • Laskun päivämäärä

Sastamalan kaupungin ja Sastamalan Vesi liikelaitoksen tililuettelo ja kustannuspaikkakartta ovat liitteenä.

Emokaupungin ja Vesi liikelaitoksen ostolaskutiedot sisältyvät excel-työkirjaan omissa taulukoissaan.

Sastamala emokaupunki – kustannuspaikkakartta 2022 (PDF)

Sastamala emokaupunki – tilikartta 2022 (PDF)

Sastamalan kaupunki – ostolaskut 2022 (Excel)

Sastamala Vesi Liikelaitos – kustannuspaikkakartta 2022 (PDF)

Sastamala Vesi Liikelaitos – tilikartta 2022 (PDF)