Aineistosisältö

Aineisto sisältää Sastamalan kaupungin ja Vesi liikelaitoksen vuoden 2020 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, palveluseteliostot, käyttöomaisuushankinnat, varastoon ostot sekä em. tiliryhmiin kuuluvat, mutta selvittelytileille kirjatut ostolaskut. Myös toimeksiantojen varoilla tehdyt rintamaveteraanien kuntoutukseen liittyvät hankinnat ovat mukana (eivät sisälly käyttötalousmenoihin).

Aineistoon eivät sisälly

 • Henkilöstökulujen tiliryhmän ostolaskut
 • Avustukset –tiliryhmän ostolaskut, poislukien palveluseteliostot
 • Sisäiset laskut (esim. Tilapalvelut-osaprosessin muilta kaupungin prosesseilta tai liikelaitoksilta veloittamat sisäiset tilavuokrat)
 • Ostot yksityishenkilöiltä tai henkilöyrittäjiltä
 • Keräily-, lahjoitus- ja perintövaroilla tehdyt hankinnat. (em. toimeksiantovarojen käyttöä seurataan tasetileillä eivätkä ne vaikuta kaupungin tuloksen muodostumiseen).

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista, joten aineistossa ei näy kirjaustietoihin mahdollisesti myöhemmin kirjanpidossa tehtyjä tili- tai kustannuspaikkaoikaisuja tai kulujakoja.

Vuoden 2020 ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa soveltuvin osin Kuntaliiton tekemää ohjeistusta ”Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje” (Kuntaliitto 2021). Ohje korvaa vuonna 2016 julkaistun vastaavan ohjeen.

Aineisto sisältää seuraavat kentät:

 • Kuntanumero: 790
 • Kunnan nimi: Sastamala
 • Kunnan Y-tunnus (Sastamala): 0144411-3
 • Tositenumero: Tositteen numero kirjanpito-ohjelmasta.
 • Toimittajan nimi: Yrityksen, yhdistyksen tai muun tyyppisen toimittajan nimi.
 • Toimittajan Y-tunnus: Toimittajan Y-tunnus/ ulkomaalaisen yrityksen VAT-tunnus/ rekisteröidyn yhdistyksen rekisterinumero.
 • Laskun summa ilman ALV: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjattu osuus koko ostolaskun summasta ilman arvonlisäveroa. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.
 • Tositepäivämäärä: Kirjanpidon tositepäivämäärä.
 • Kirjanpidon tilinumero: Tilin numero.
 • Tilin nimi: Tilin numeroa vastaava selkokielinen nimi.
 • Kokonaissumma euroina: Koko ostolaskun loppusumma, sisältää verottoman summan ja arvonlisäverosumman. Sisältää myös muille kuin kyseiselle kustannuspaikalle/tilille kirjatun osuuden. Huom. tätä saraketta ei voi käyttää esim. laskuttajakohtaisten yhteissummien laskentaan, sillä sama laskun loppusumma esiintyy kaikilla kyseisen laskun tiliöintiriveillä. Toimittajakohtaiset laskutusten yhteissummat saadaan sarakkeiden ” laskun summa ilman ALV” ja ” ALV määrä eur” yhteissummasta.
 • ALV:n määrä euroina: Kyseiselle tilille/kustannuspaikalle kirjatusta osuudesta laskettuna ostolaskuun sisältyvän arvonlisäveron määrä.
 • Kustannuspaikan nro: Kustannuspaikkanumero.
 • Kustannuspaikan nimi: Kustannuspaikan nimi.
 • Laskun numero
 • Laskun päivämäärä

Sastamalan kaupungin ja Sastamalan Vesi liikelaitoksen tililuettelo ja kustannuspaikkakartta ovat liitteenä.

Tililuettelosta löytyvät tiliryhmän numero- ja nimitiedot. Kustannuspaikkakartta kuvaa kaupungin organisaatiorakennetta ja siitä löytyvät myös toimiala- ja vastuualuetiedot.

Emokaupungin ja Vesi liikelaitoksen ostolaskutiedot sisältyvät excel-työkirjaan omissa taulukoissaan.

Sastamalan kaupunki – ostolaskut 2020 (Excel)
Sastamala emokaupunki – tilikartta 2020 (PDF)
Sastamala emokaupunki – kustannuspaikkakartta (PDF)
Sastamalan Vesi Liikelaitos – tilikartta (PDF)
Sastamalan Vesi Liikelaitos – kustannuspaikkakartta (PDF)