Kunnan hallinnon järjestämisen perusteista päätetään valtuuston hyväksymällä hallintosäännöllä, jossa määrätään luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenteesta sekä eri toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallan jaosta. Tätä johtosääntöä täydentävät erilaiset ohjeet, joista löydät tarkempaa tietoa täältä.

Hallintosääntö 1.5.2024 lukien