Anna palautetta

Voit antaa sähköisellä lomakkeella palautetta mistä tahansa kaupungin toimintaa koskevasta asiasta. Palautteet menevät ensin kirjaamoon, josta ne ohjataan oikealle henkilölle vastattaviksi. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimmin pian, viimeistään kuitenkin neljän viikon kuluessa palautteen lähettämisestä.

Asioita ja huolenaiheita voit kertoa myös suoraan luottamushenkilöille, viranhaltijoille tai puolueiden johtohenkilöille ja jäsenille. He kuulevat mielellään kuntalaisten mielipiteitä eri asioista ja vievät viestiä eteenpäin. 
Sastamalan kaupunginvaltuusto yhteystietoineen  

Keskustelut

Otakantaa.fi on valtionhallinnon sähköinen kansalaisfoorumi, jolla kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Kaupunki käyttää aika ajoin Otakantaa.fi -palvelun keskustelufoorumia. Palvelussa voi kommentoida käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia tai muiden toimenpiteiden valmistelua. 

Keskustelua paikallisista asioista käydään myös muualla verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi paikallislehdillä Alueviestillä, Tyrvään Sanomilla ja Kokemäenjokilaakson Uutisilla on omat keskustelupalstansa.

Facebookissa on kaupunkilaisten perustama laaja keskusteluryhmä Sastamalan keskusteluseinä ”Sastamalan oma pulinapaikka, joka käsittelee paikallisia puheenaiheita.”