Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin. Jokaisella kunnan asukkaalla, asukasryhmällä sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kuntien järjestämät palvelut ovat usein käytettävissä yli kuntarajojen. Siksi palvelun käyttäjä voi siis olla myös muun kunnan asukas. Aloiteoikeus tällaisella henkilöllä on vain asioissa, jotka koskevat hänen käyttämäänsä palvelua. Aloitteen voi tehdä kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista vaikka kunta ei itse olisi palveluntuottaja. 

Kun aloite on käsitelty, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut. Myös siitä ilmoitetaan, jos aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

Lisäksi neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Miten aloite tehdään?

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti Kuntalaisaloitepalvelussa. Palvelussa neuvotaan, miten aloite tehdään ja sieltä näet tuoreimmat aloitteet Sastamalassa.

Jos et käytä sähköistä palvelua, vapaamuotoinen kirjallinen kuntalaisaloite toimitetaan Sastamalan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse. Aloitteesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Aloitteessa pitää lukea, että kyse on nimenoman kuntalaisaloitteesta (erotuksena muihin parannusehdotuksiin tai palautteeseen). Anna palautetta. 

Sähköposti: sastamala@sastamala.fi
Postiosoite: Sastamalan kaupunki, Kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala
Käyntiosoite: Tampereentie 5, 38200 Sastamala

Asukkaiden aloitteiden palkitseminen

Sastamalan kaupunki voi erikseen palkita asukasaloitteita, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:  

“Aloitetoiminnan tarkoituksena on aktivoida asukkaita tekemään aloitteita Sastamalan kaupungin palvelujen ja toiminnan parantamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi, kustannussäästöjen aikaansaamiseksi taikka muutoin luovien ideoiden löytämiseksi.”

Lue lisää: Kaupungin asukkaiden aloitetoiminnan sääntö

Muita kansalaisaloitteita

Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassaolevaan lakiin tai olemassaolevan kumoamista.

Ilmaisen työkalun adressien tekemiseen ja allekirjoittamiseen tarjoaa www.adressit.com.