• Aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.
  • Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää valtuusto. Valtuuston on viipymättä aloitteen saavuttua päätettävä, toimitetaanko kansanäänestys. Kuntalaki 25 § Valtuuston päätöksestä järjestää kansanäänestys ei voi valittaa, mutta valtuuston päätöksestä jättää kansanäänestys toteuttamatta voi tehdä kunnallisvalituksen.
  • Äänioikeus kansanäänestyksessä määräytyy samoin perustein kuin kuntavaaleissa. Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana, jolloin äänioikeus on vain henkilöillä, jotka asuvat ko. osassa kuntaa. Kuntalaki 21 §
  • Kansanäänestyksen tulos on neuvoa-antava eikä siis sido päätöksentekijöitä.

Äänestys voidaan toteuttaa kunnalle kuuluvasta asiassa sekä asiassa, jossa kunta on mukana vain lausunnonantajana. Esimerkkinä jälkimmäisestä ovat erilaiset tiehankkeet, joissa on monta osapuolta. Kuntalaki 24 §.
Suomessa on järjestetty kaikkiaan 61 kunnallista kansanäänestystä vuosina 1991-2016. Suurin osa niistä koski kuntaliitoksia, lue lisää: kuntaliitto.fi/kunnalliset-kansanaanestykset

Miten aloite tehdään?

Aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä voi tehdä sähköisesti kuntalaisaloite.fi –palvelussa. Siellä on myös tarkat ohjeet aloitteen tekemisestä. Kansanäänestysaloitteen voi halutessaan myös toimittaa Sastamalan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse.

Sähköposti: sastamala@sastamala.fi
Postiosoite: Sastamalan kaupunki, Kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala
Käyntiosoite: Tampereentie 5, 38200 Sastamala