Edustuksellista demokratiaa täydentämään on erityisesti 1990-luvulta lähtien kehitetty suoran osallistumisen muotoja, joiden kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yksi matalan kynnyksen tapa osallistua ovat erilaiset keskustelutilaisuudet.

Sastamalan kaupunki järjestää eri puolilla laajaa kuntaa asukas- ja kyläiltoja, joissa päättäjät ja kaupunkilaiset kohtaavat. Tilaisuuksiin osallistumalla saat äänesi kuuluviin suoraan päättäjille!

Aktiiviset asukas- ja kyläyhdistykset ovat hyvä paikka vaikuttaa oman kulmakunnan asioihin ja osallistua muutenkin yhteiseen tekemiseen. Kyläyhdistyksistä ja niiden toiminnasta löydät tietoa nettisivulta sastamalankylat.fi.