Takaisin ajankohtaisiin
5.7.2023 | Kuulutukset

Kiikan korttelin 703 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.6.2023 § 151 Kiikan korttelin 703 asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Tampereentie 5, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla https://sastamala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-ja-nahtavilla-olevat-kaavat/ koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola 040 506 2520.

Suunnittelualue sijaitsee Kiikan keskustassa ja käsittää korttelin 703 sekä mm. muinaisjäännösalueen ja puistoaluetta. Alue rajautuu Länsitiehen, Kiikkapääntiehen sekä Kokemäenjokeen. Tarkoituksena on osoittaa asuinrakentamista Kiikan seurakuntatalon tontille kahden olemassa olevan, ns. lastentalon rakennuksen tilalle. Seurakunnan kanssa on tehty kaavamuutoksen laadinnasta kaavoitussopimus. Samalla tutkitaan asemakaavan ajantasaistamista muun kaavamuutosalueen osalta.

Kaupunginhallitus

Karhunpolku 30 asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.6.2023 § 152 Karhunpolku 30 asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Tampereentie 5, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla  https://sastamala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-ja-nahtavilla-olevat-kaavat/ koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Jenny Sariluoto 040 632 5081. 

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan Karhun kaupunginosassa ja sijoittuu Karhunpolun länsipuolelle. Tarkoituksena on laajentaa asuintonttia ja mahdollistaa autokatoksen rakentaminen osittain nykyisen pysäköintialueen kohdalle. Samalla tarkistetaan olemassa olevan asemakaavan kaavamerkintöjen tarkoituksenmukaisuutta ja varmistetaan, että pysäköinnille jää riittävästi tilaa.

Kaupunginhallitus

Kiviniementien tiealueen asemakaavan kumoaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.6.2023 § 153 Kiviniementien tiealueen asemakaavan kumoamisen vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Tampereentie 5, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla https://sastamala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-ja-nahtavilla-olevat-kaavat/ koko kumoamisprosessin ajan. Lisätietoja antaa paikkatietoinsinööri Tatu Sundqvist 040 579 0251. 

Kumottava alue sijaitsee Keikyässä ja käsittää osan Kivinimentiestä Keikyän vanhan koulukiinteistön länsipuolelta. Tarkoituksena on kumota vanhentunut kaava tiealueelta, joka jäi Keikyän koulun asemakaavan muutoksesta 2020 A_078 pois Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen (21.4.2023, 807/2023) mukaisesti.

Kaupunginhallitus