Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle tai yksityisen hoidon tuelle. Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheeseen kuuluu alle 3-vuotias lapsi. Kotihoidon tukea haetaan Kela:sta, joka antaa myös tietoja kotihoidon tukeen liittyvissä asioissa. Kela:n paikallistoimistosta tai Kela:n nettisivuilta http://www.kela.fi
Kela laskuttaa maksamansa lasten hoidontuen kunnalta kuukausittain.

Kotihoidon tuen määrät näet täältä Kelan kotisivuilta.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityinen hoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle, palvelusetelille tai lasten kotihoidon tuelle.

Kuntalisää voi saada vain yksityiseen perhepäivähoitoon ja yksityiseen ryhmäperhepäivähoitoon. Kuntalisän saamisen ehtona on, että

  1. hoito on kokopäiväistä
  2. lapsen hoitoaika on viikottain yli 25 tuntia.
    Kuntalisän määrä Sastamalassa 1.8.2020 alkaen:
  • sekä alle 3-vuotias että yli 3-vuotias lapsi 100 eur kuukaudessa yksityisessä perhepäivähoidossa

Kuntalisään ei ole oikeutta lapsen osallistuessa kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Yksityisen hoidon tuki on aina kuitenkin enintään hoidon korvaukseksi lapsen vanhemman ja hoidon tuottajan välillä sovitun määrän suuruinen. Yksityisen hoidon tukeen on oikeutettu jokainen alle kouluikäinen lapsi, jonka päivähoito järjestetään yksityisesti. Yksityinen hoitopaikka voi olla myös muualla kuin Sastamalassa. Yksityisen hoidon tuki on vaihtoehtoinen kunnallisen varhaiskasvatuksen, palvelusetelin tai kotihoidon tuen kanssa.

Ajantasaiset tiedot voit tarkistaa täältä Kelan kotisivuilta.

Kuntalisä

Kuntalisä koskee vain yksityisen hoidon tukea, ei kotihoidon tukea. Tuki maksetaan yksityiselle perhepäivähoitajalle, joka lasta hoitaa tai perheen palkkaamalle hoitajalle, jolloin perhe on työnantaja. Hoitaja ei kuitenkaan voi olla saman kotitalouden jäsen. Yksityiset tukihakemukset hyväksytään päivähoitotoimistossa, jonka jälkeen Kela maksaa tuet palvelun tuottajille kerran kuukaudessa. Kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kustannukset Kela:lle kuukausittain maksettujen tukien suuruisina. Yksityisen hoidon tukiasioissa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Sastamalan kaupungin päivähoitotoimistoon tai Kela:n paikallistoimistoon.