Vammalan lukiosta ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen vähintään yhden vuoden opiskelleilla opiskelijoilla on vuonna 2023 mahdollisuus hakea apurahoja Vammalan lukion yhdistetystä stipendirahastosta:

Vammalan lukion yhdistetty stipendirahasto

 • lääketiede (ei eläinlääketiede)
 • tekniikka (teknillinen yliopisto)
 • liiketalous sastamalalainen1) opiskelija
 • teologia, lähetystyö, kristillinen nuorisotyö
 • biologia, luonnonsuojelu
 • kunnallis- ja valtionhallinto, talous, kulttuuri sastamalalaisille1) yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille
 • muut opinnoissa ansioituneet ja tuen tarpeessa olevat

Allekirjoitetun vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja liitteet:

 • rahaston nimi, josta apurahaa haetaan
 • hakijan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja IBAN-muotoinen pankkitilinumero)
 • koulun alkuperäisellä leimalla varustettu tai sähköisesti todennettu opintokirjaote
 • opiskelutodistus – todistus siitä, että hakija on hakuhetkellä hyväksyttynä jatkamassa opintojaan
 • viimeisin verotustodistus (löytyy OmaVerosta)

Myöhässä saapuneita ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Mikäli määräaikaan mennessä ei ole saapunut kelpoisia hakemuksia, apurahat voidaan jättää jakamatta.

Sähköinen hakemuslomake liitteineen on lähetettävä 3.12.2023 mennessä.

Stipendi maksetaan suoraan hakijan tilille. Stipendin saajien nimet julkaistaan koulun kotisivuilla 31.12.2023 mennessä. Mikäli hakija ei halua nimeään julkaistavan, tämä tulee mainita hakemuksessa.

1) Sastamalalaisella opiskelijalla tarkoitetaan tässä henkilöä, joka on syntynyt joko Vammalassa, Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Äetsässä tai Kiikoisissa

tai

opiskelijaa, joka on lukioaikanaan ollut kirjoilla Sastamalassa, Vammalassa, Suodenniemellä, Mouhijärvellä, Äetsässä tai Kiikoisissa.

Pahoittelut. Tämä lomake ei ole enää saatavilla.