Toisen asteen kuraattorin palvelut ovat kaikkien toisen asteen opiskelijoiden käytettävissä. Palvelut kuuluvat oppivelvollisille sekä niille opiskelijoille, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa.

Kuraattorin puoleen kannattaa kääntyä esimerkiksi silloin, kun

  • opiskelumotivaatio on hukassa tai poissaoloja on runsaasti
  • kaveri-, perhe- tai muissa ihmissuhteissa on mieltä painavia ongelmia
  • tarvitset apua tukien hakemisessa
  • taloudellinen tilanne huolestuttaa
  • itsenäistymiseen liittyvät asiat pohdituttavat
  • on ajautunut käyttämään päihteitä tai on jokin muu riippuvuusongelma.