Opintopolku

Opintopolku

Sastamalan musiikkiopistossa on neljä osastoa: muskari, perusaste, syventävät opinnot ja avoin osasto. Voit tutustua eri osastojen toimintaan ja yleisemminkin musiikkiopistoon tästä linkistä.


Opintoihin liittyviä käytänteitä:

 • Uudet opiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan musiikkiopistoon ympäri vuoden. Pääsykoetta ei ole vaan oppilaat sijoitetaan opettajille instrumenteittain ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Oppilaspaikka säilyy kunnes se kirjallisesti irtisanotaan. Opinnot siis jatkuvat automaattisesti ilman uutta hakua. Keväisin tiedustellaan opintojen jatkamisesta, jotta voimme suunnitella seuraavaa lukuvuotta ja osoittaa oppilaspaikkoja uusille hakijoille.
 • Syyslukukausi alkaa samoihin aikoihin perusopetuksen kanssa. Kukin opettaja on yhteydessä oppilaisiinsa soittotuntiajan ja -paikan sopimiseksi. Ryhmäopetusten aikataulut ovat kotisivuillamme. Lukuvuoden kulku seuraa pääosin perusopetusta, esimerkiksi loma-ajat ovat samat.
 • Lähtökohtaisesti oppilas hankkii opiskelumateriaalinsa ja soittimiensa itse. Ohjausta tähän saa omalta opettajalta. Musiikkiopistolta on mahdollista vuokrata joitakin soittimia opintojen alkuun.
 • Opintojen etenemistä seurataan Eepos-oppilashallintojärjestelmän kautta. Tunnukset lähetetään teille sähköpostitse. Opinnot koostuvat useasta osasta; soitto-, mupe- ja säestystunneista, mahdollisesta sivuaineesta, yhteissoitosta, esiintymistä, tapahtumiin osallistumisista ja niin edelleen. Ensisijaisena opintojen ohjaajana toimii oma instrumenttiopettaja, joka ohjaa oppilasta valitsemaan oikeat ryhmät jne.
 • Opintojen kulku ja sisältö on esitetty Eepoksessa, missä etenemistä on helppo seurata. Eri tasojen (katso Opetussuunnitelma) kautta edetään kohti opinnot huipentavaa lopputyötä kohti. Sekä perusasteen että syventävien opintojen suorittamisesta saa päättötodistuksen.
 • Poissaoloista tulee ilmoittaa suoraan opettajalle. Oppilaan poissaoloja ei korvata, mutta mikäli joudut olemaan pitkään pois esimerkiksi sairauden vuoksi, ole yhteydessä apulaisrehtoriin opintojen keskeyttämisestä määräajaksi. Opettaja ollessa pois ensisijaisesti pyritään hankkimaan sijainen, toissijaisesti opettaja voi pitää tunnin takaisin niin sovittaessa. Jos poissaolo jatkuu pitkään, voidaan huojentaa lukukausimaksua.
 • Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Perusasteella myönnetään sisaralennus -10%. Mikäli tarvitsette huojennusta maksuun tai maksusuunnitelman, olkaa ajoissa yhteydessä apulaisrehtoriin. Opinnot katsotaan aloitetuksi toisen opetusviikon jälkeen, jolloin lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi oppilaspaikasta luopumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti.

Opiskelijamaksut

 • Varhaisiän musiikkikasvatus, muskari, 32€ ryhmäopetusta, 45min
 • Soitinvalmennus, 5-7-vuotiaat, 74€ ryhmäopetusta 45min
 • Musiikin perustaso, 5-6-vuotiaat, 210€, 30min
 • Musiikin perustaso, 231€, 45min
 • Musiikkiopistotaso, 242€, 60min
 • Musiikin perustaso, avoin osasto, 105€, ryhmäopetusta, 45min
 • Musiikin perustaso, avoin osasto, 357€, yksilöopetus, 30min
 • Ulkopuolinen kurssinsuorittaja, todellisten palkkakulujen mukaan
 • Solistinen sivuaine, 116€, 30min
 • Valmentava opetus (Suzuki ym.) 116€, 30 min
 • Pelkkä orkesteri, kuoro, yhtye 27€ per lukukausi
 • Soitinvuokra 20-80€ per lukukausi