Opintopolku

Opintopolku

Sastamalan musiikkiopistossa on neljä osastoa: muskari, perusaste, syventävät opinnot ja avoin osasto. Voit tutustua eri osastojen toimintaan ja yleisemminkin musiikkiopistoon tästä linkistä.


Opintoihin liittyviä käytänteitä:

  • Uudet opiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan musiikkiopistoon ympäri vuoden. Pääsykoetta ei ole vaan oppilaat sijoitetaan opettajille instrumenteittain ilmoittautumisjärjestyksessä. 
  • Oppilaspaikka säilyy kunnes se kirjallisesti irtisanotaan. Opinnot siis jatkuvat automaattisesti ilman uutta hakua. Keväisin tiedustellaan opintojen jatkamisesta, jotta voisimme suunnitella seuraavaa lukuvuotta.
  • Syyslukukausi alkaa samoihin aikoihin perusopetuksen kanssa. kukin opettaja on yhteydessä oppilaisiinsa soittotuntiajan ja -paikan sopimiseksi. Ryhmäopetusten aikataulut ovat kotisivuillamme. Lukuvuoden kulku seuraa pääosin perusopetusta: esim. loma-ajat ovat samat.
  • Lähtökohtaisesti oppilas hankkii opiskelumateriaalinsa ja soittimiensa itse. Ohjausta tähän saa omalta opettajalta. Musiikkiopistolta on mahdollista vuokrata joitakin soittimia opintojen alkuun.
  • Opintojen etenemistä seurataan EEPOS-oppilashallinto-ohjelman kautta. Tunnukset lähetetään teille sähköpostitse. Opinnot koostuvat useasta osasta: soittotunnit, mupe-tunnit, säestystunnit, mahdollinen sivuaine, yhteissoitto, esiintymiset, tapahtumat jne. Ensisijaisena opintojen ohjaajana toimii oma instrumenttiopettaja, joka ohjaa oppilasta valitsemaan oikeat ryhmät jne.
  • Opintojen kulku ja sisältö on esitetty EEPOKSESSA, missä etenemistä on helppo seurata. Eri tasojen (katso Opetussuunnitelma) kautta edetään kohti opinnot huipentavaa lopputyötä kohti. Sekä perusasteen että syventävien opintojen suorittamisesta saa päättötodistuksen.
  • Poissaoloista tulee ilmoittaa suoraan opettajalle. Oppilaan poissaoloja ei korvata mutta jos joudut olemaan pitkään pois esim. sairauden vuoksi, ole yhteydessä apulaisrehtoriin opintojen keskeyttämisestä määräajaksi. Opettaja ollessa pois ensisijaisesti pyritään hankkimaan sijainen, toissijaisesti opettaja voi pitää tunnin takaisin niin sovittaessa. Jos poissaolo jatkuu pitkään, voidaan huojentaa lukukausimaksua.
  • Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Perusasteella myönnetään sisaralennus -10%. Mikäli tarvitsette huojennusta maksuun tai maksusuunnitelman, olkaa ajoissa yhteydessä rehtoriin. Opinnot katsotaan aloitetuksi toisen opetusviikon jälkeen, jolloin lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi oppilaspaikasta luopumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti.
  • Opiskelijamaksut:

Varhaisiän musiikkikasvatus, muskari, 32e ryhmäopetusta, 45min./vko
Soitinvalmennus, 5-7 -vuotiaat, 74€ ryhmäopetusta 45min./vko
Musiikin perustaso, 5-6 -vuotiaat,210e, opetusaika 30min./vko
Musiikin perustaso, 231€, opetusaika 45min./vko
Musiikkiopistotaso, 242€, opetusaika 60min./vko
Musiikin perustaso, avoin osasto, 105€, ryhmäopetusta, 45min./vko
Musiikin perustaso, avoin osasto,357€, yksilöopetus, 30min./vko
Ulkopuolinen kurssinsuorittaja, todellisten palkkakulujen mukaan
Solistinen sivuaine, 116€, opetusaika 30min./vko
Soitinvuokra 20-80e/lukukausi
Valmentava opetus (Suzuki ym.) 116€, opetusaika 30 min/vk
Pelkkä orkesteri, kuoro, yhtye 27€/ lukukausi