Ympäristönsuojelun taksat

Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee laatia alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma (YSL 168 §). 

Valvontasuunnitelman lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava ympäristöluvanvaraisten, rekisteröitävien ja ilmoitusten varaisten toimintojen säännöllisestä valvonnasta valvontaohjelma. Valvontaohjelmaan kootaan tiedot valvottavista kohteista ja määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella laitoskohtaiset määräaikaistarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet. Valvontaohjelman mukaisista valvonnoista peritään maksu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaan. Valvontaohjelma tehdään vuosittain.