Ohjeet ja määräykset

Hajajätevesiasetus (157/2017) (finlex.fi)

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Rakennusjärjestys Sastamala (pdf)

Rakennusjärjestys Punkalaidun (punkalaidun.fi)

Suunnitelma ja liitteet

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii toimenpideluvan, joka haetaan kunnan rakennusvalvonnasta. Selvitä ensin mahdollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriin (Tekninen toimi Punkalaidun ja Yhdyskuntatekniikka Sastamala tai Sastamalan Vesi).  Jätevesijärjestelmän uusiminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteys asiantuntevaan suunnittelijaan. Suunnittelijan tulee aina käydä kiinteistöllä ja suunnitella lukuisista vaihtoehdoista kohteeseen sopivin järjestelmä. Suunnitelma, asemapiirustus ja rakentamistapaseloste toimitetaan kunnan rakennusvalvontaan toimenpidelupahakemuksen liitteenä. Lupahakemus jätetään ensisijaisesti lupapisteen kautta lupapiste.fi . Rakennusvalvonnan palvelut myös Punkalaitumella tuottaa Sastamalan kaupunki.

Rakentamistapaseloste (pdf)

Hakemus rakennusvalvontaviranomaiselle lomake (pdf)

Jätevesiselvitys olemassa oleville järjestelmille

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että kiinteistön talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Jätevesiselvitys (pdf)

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelystä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeamisen jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään 5 vuodeksi. Poikkeamista haetaan alla olevalla lomakkeella. Valitse hakemukseen sopivat liitteet poikkeamisen perusteen mukaan.

Hyödyllisiä linkkejä

Haja-asutuksen jätevesien käsittely – SYKEn puhdistamosivusto