Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen

Kaavoituksesta, kansalaisaloitteista tai muusta kaupungin kehittämistarpeista käynnistyy katujen ja vesihuollon rakennussuunnitelmien sekä liikenneteknisten suunnitelmien laadinta. Alueet rakennetaan teknisen lautakunnan hyväksymien katusuunnitelmien mukaisesti.

Kadut suunnitellaan ja rakennetaan siten, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Kaupungin velvollisuus kadunpitoon alkaa, kun asemakaavan mukaisen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää. Muu yleinen alue, esimerkiksi puisto, on kaupungin rakennettava tai kunnostettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö sitä edellyttää.

Suunnitelmien nähtävillä olo sekä kuntalaisten osallistuminen

Katusuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville ainakin kaupungin kotisivuille ja ne hyväksytään teknisessä lautakunnassa. Kuulutuksista tiedotetaan Tyrvään Sanomissa ja Alueviestissä.

Pysyvästi nähtävillä olevat suunnitelmat

Lisätietoja

Pasi Lähteenmäki

Pasi Lähteenmäki

yhdyskuntatekniikan päällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatekniikka
Vastuualueet
yhdyskuntatekniikan päällikkö, kunnallistekniikan rakentaminen, liikenneasiat, jätehuoltoasiat, yleisten alueiden käyttöluvat, johtojen ja kilpien sijoitusluvat, yleisten alueiden kunnossapito, maankaatopaikka, mainoskyltit
Elias Tepsa

Elias Tepsa

rakennuttajainsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatekniikka
Vastuualueet
Katu- ja kunnallistekniset suunnitelmat, liikennetekniset suunnitelmat, katu- ja sijoitusluvat, liikenneturvallisuus
Jouni Kankaanpää

Jouni Kankaanpää

katurakennusmestari
Organisaatio
Yhdyskuntatekniikka
Vastuualueet
kunnallistekniikan rakentam., yksityistieasiat, yksityistiejaoston asiat, ylijäämämaat, katujen kunnossapito